GROEP HOP UITGANGSFORMULE

 

 

 

De uitgangsformule van Groep Hop

In Nederland worden onafhankelijke producerende bedrijven en personen financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite steeds verder te verrijken". Met een verborgen agenda kan een kleine groep van voorname mensen (elite) burgers in dit land hun wil opleggen. Zij maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, milieu, onderwijs, rechtspraak, media en politiek hier feitelijk de dienst uit. Dit is de uitgangsformule van Groep Hop. De politieke groepering Groep Hop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met vrijheid als fundamenteel grondbeginsel.

 

 

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop
Referenties J. Hop
Activiteiten