"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

1997-2016 J. Hop Ermelo: Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".

Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

DOEN BEKENNEN? "Ik beken geen letter"

Wanneer gaan jullie (Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken) de GBA fraudeurs gemeente Ermelo, de jeugdzorg heks met haar verzonnen verhaaltjes en "succesvolle tegenwerking", het personeel van de Raad voor de Kinderbescherming met 14 klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK (een nieuw Nederlands record) en het antidateren/frauderen met rechterlijke beschikkingen in dit zaakje aanpakken?

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".
1. Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd die bode de rechtbank niet uitgezet nadat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in een OM-zaak weggooide?
Lees verder lees verder
2. Waarom werd Weber opgesloten omdat hij -volgens politie Lelystad- zijn naam niet had willen geven maar stond zijn naam op wel op het detentiezakje met geboortedatum en handtekening?
Lees verder lees verder
3. Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
Lees verder lees verder
4. Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=xuTZdwHNSr8&feature=youtu.be
5. Waarom werd er niet opgetreden tegen ambtenaren gemeente Lelystad na belemmering politieke activiteiten mbt verkrijgen stempels op ondersteuningsverklaringen?
Lees verder lees verder


aangifte Weber en Hop bewijzen improductieve ambtelijke bureaucratie na belemmering politieke activiteiten door ambtenaren in Lelystad
75 Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
44 Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht Koninklijke notarissen Zwolle werd steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
124 Geert Weber wraking Kamer van Toezicht notarissen Zwolle met Hop op de hoorzitting GEGROND
Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=xuTZdwHNSr8&feature=youtu.be
300 Jeugdzorg Flevoland stuurde christelijke advocaat met bijbaantjes bij kerk en school op Weber af
NOT Handelt de notaris in het belang van belastingdienst of in belang van de burger?
741 Zicht op hebzucht notarissen bij gedwongen verkoop woningen
258 De onverenigbaarheid van de dubbelfunctie rechter/notaris
356 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem notaris ligt er duimendik op
359 Alle namen en nevenfuncties leden Kamer van Toezicht notarissen niet snel te bekijken op internet
466 Kamer van Toezicht notarissen Breda geen probleem met publicatie nevenfuncties voor 1 januari 2013
489 Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode?
164 Voorbeeld klachtzaak tegen "fout" rechtbankpersoneel rechtbank Assen
225 Politie Lelystad tegen Weber. Hoe een eenvoudig zaakje escaleert door politiegeweld!
596 Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
597 Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
747 Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
241 1. Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
284 2. Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
232 Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
205 Waar moet u op letten als u staande of aangehouden wordt?
746 Klacht inzake grondslag voor identificatieplicht
744 Openbare informatie over politieklachtencommissies
412 Beroepschrift tegen identificatieplicht met toelichting
203 Nederland is een politiestaat! De politie eist identificatieplicht op communiceren
OM Startpagina Openbaar Ministerie
743 Politie. Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
744 Politie. Openbare informatie op internet over de werking van politieklachtencommissies
745 Politie. Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.
746 Politie. Modelklacht 746 gelinkt aan identificatieplicht zonder juridische grondslag
747 Politie. Modelklacht tegen verplichte bemiddeling klacht tegen politie
355 Politie. Modelverzoek politie afschrift dossier
756 Politie. Verzoek om een eerlijk rechtsproces bij de kantonrechter
999 Modelaangifte om makkelijk aangifte te doen.
1000 Kenmerken organisatiecriminaliteit aankruisen ter onderbouwing van uw aangifte
381 Modelklacht burgemeester tegen weigering opnemen aangifte met verzoek schadevergoeding

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

609Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam"
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter A
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter B
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter C
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter D
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter E
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter F
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter G
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter H
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter I
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter J
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter K
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter L
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter M
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter N
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter O
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter P
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter Q
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter R
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter S
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter T
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter U
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter V
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter W
Antecedentenregister Officieren van Justitie op internet met de beginletter X, Y en Z

 

 

 

Op de website "startopenbaarministerie" (OM) vindt u het overzicht van mijn websites gelinkt aan het Openbaar Ministerie

WAARSCHUWING!
Alle OM websites zijn aan de onderkant gelinkt naar de website "startopenbaarministerie". Komt u een website OM tegen die van mij is en die nog niet linkt naar deze startpagina mail me gelijk even zodat ik dit onverwijld voor u kan bijwerken? Dank u wel. J. Hop.

 

 

 

457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement


N.a.v. onderstaande gebeurtenissen bij de rechtbank Assen wordt het wrakingsblok aangepast. Indien u wraking websites van mij tegenkomt die niet in dit blok staan mail me even dan corrigeer ik gelijk even.
457 Wraking GEGROND met Zijlstra rechter die naam niet wil zeggen
124 Bijzondere wraking GEGROND met Hop te weten wraking van de Kamer van Toezicht notarissen Zwolle
80   Wraking ONGEGROND als kenmerk van organisatiecriminaliteit rechtbank Assen Onderbouwing 1. Bij de informatiebalie werd de naam van de rechter, OvJ andere belanghebbenden en de naam van de zittingzaal waar de hoorzitting zal gaan plaatsvinden geweigerd! (Check altijd op onderonsjes tussen rechter en OvJ/RvdK buiten hoorzitting om.) Onderbouwing 2. Geen uitstel hoorzitting om onderzoek te doen naar de rechter (en de andere belanghebbenden) Onderbouwing 3. De rechter op de hoorzitting had twee petten op te weten rechter en Officier van Justitie Onderbouwing 4. De Officier van Justitie mocht van alles inleveren, de burger had niets ingeleverd maar mocht op de hoorzitting zijn pleitnotitie van een paar pagina's MET VOORVRAGEN niet nauwgezet voorlezen. Onderbouwing 5. a. PV hoorzitting klopte niet. b. Gebakkelei op de hoorzitting over PV. c. Knippen en plakken in PV hoorzitting bleek vervolgens op de hoorzitting van de wrakingskamer. REACTIE BURGER: Wraking rechter. Mededeling aan de wrakingskamer KOM NIET MEER TERUG als deze wraking ONGEGROND wordt verklaard. REACTIE WRAKINGSKAMER: Wraking ongegrond. REACTIE BURGER: Ben NIET meer teruggegaan! Ze zoeken het maar uit met dat zooitje. Niet mijn ingediende klachtzaak tegen de bode hoort in de vuilnisbak maar het vuilnis in de zittingzaal de rechter met twee petten op rechter en OvJ van welke rechter de OvJ van alles mocht inleveren op geen letter had deze partijdige rechter commentaar. De burger had niets ingeleverd en wilde stevig weerwerk voeren met pleitnotities van een paar pagina's, de OvJ=eiser was er niet, en dat mocht niet!
679 Model verzoek wraking, op uw verzoek kijk ik dit verzoek nog even snel actueel voor u na

 

457 Startpagina Proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent Proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting? Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?


7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending Proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
117 Informant Hop: Klacht gegrond bij gerechtshof Arnhem over inzage dossier, griffier hoort wet te kennen!
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"

cc Parlement met een openbaar verzoek Laat u niet NAAIEN door de rechtspraak met verdere uitholling wetgeving wraking tbv bescherming burgers op verzoek van rechtersleger! Komt het rechtersleger met nieuwe voorstellen uitholling wraking wetgeving door burgers, verbied afhandeling wraking door rechters van dezelfde rechtbank. Geen naam rechter in de oproep een schadevergoeding van 1000 euro voor de betrokken burger en irrelevant of iemand anders daarbij een fout heeft gemaakt de rechter is hiervoor zelf verantwoordelijk. De betrokken rechter moet dat bedrag binnen de termijn van 30 dagen uit zijn/haar eigen zak aan de burger betalen. Geen correcte opgave nevenfuncties op internet een schadevergoeding van 10.000,-- euro te betalen aan de betrokken burger door de betrokken rechter en irrelevant of iemand anders daarbij een fout heeft gemaakt. De rechter is altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte opgave nevenfuncties op internet. De betrokken rechter moet dat bedrag binnen de termijn van 30 dagen uit zijn/haar eigen zak aan de burger betalen. Bij geen betaling wordt het door die rechter aan de burger te betalen bedrag iedere maand verdubbeld. Als die rechter na een jaar nog niet heeft betaald ONEERVOL ONTSLAG uit de rechtspraak en een verbod om ooit nog voor de overheid of in het onderwijs te werken. Weigert een bode informatiebalie de naam van de rechter, OvJ andere belanghebbenden en de naam van de zittingzaal. Trap zo'n klootzak gelijk uit de rechtspraak met een VERBOD om ooit nog voor de overheid te werken.

Bekijk dan ook eens de WRAKING GEGROND met Hop van de Kamer van toezicht notarissen Zwolle. Waarom staan de namen van rechters en OvJ nog steeds niet in de oproepen hoorzitting vermeld? Waarom nog steeds weerzinwekkende doorlooptijden bij een industrie die rechtspraak heet met peperdure rechters die als papegaaien de overheid blijven napraten. Als in het bedrijfsleven burgers zolang moeten wachten als in de rechtspraak dan was het management er al lang uitgetrapt. (721)Lees het verzoek van Hop aan de (partijdige smeerlappen van de) rechtbank Gelderland om terugbetaling griffierecht aan Hop in meerdere zaken? Stoort mijn taalgebruik u? Mag ik u fijntjes wijzen aan het falende Parlement dat op verzoek van de jeugdzorg met spoed klachtwetgeving ging wijzigen om het succesvol indienen van klachten tegen jeugdzorg met Hop te onderdrukken. Al decennia wordt wetgeving voor bescherming van burgers door Parlement uitgehold op verzoek van rechterleger, Openbaar Ministerie, jeugdzorg, RvdK, gemeenten. Onderbouwing: Alle troonredes die ik op internet heb gezet.

 

Structureel probleem bij het Openbaar Ministerie is partijdigheid voor de overheid! Tunnelvisie met een frontale opsporingsactie tegen de burger "HALEN" en "DOEN BEKENNEN"

Met dank aan het Openbaar Ministerie ontving Hop bijzondere interne memo's over een frontale opsporingsactie tegen Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

2010-2011-2012-2013-2014(tot vandaag) Lees verder OM tegen Hop vervolg bij de rechtbank Assen

 

 

 

Geheime aangifte tegen Hop vanuit de gemeente Lelystad na publicatie klachtzaak Hop tegen personeel gemeente Lelystad

De wijkagent Ermelo kwam bij me langs om mij te horen. Ik vertelde hem vriendelijk geen verklaring te willen geven en er komt wel een rechtszaak van dan zien we wel verder. Hij wordt ook maar op me afgestuurd denk ik dan maar. Ik was vriendelijk maar hij vergat me wel eerst te vertellen dat ik niet tot antwoorden verplicht was. EEN MOOIE PROCEDURELE VOORVRAAG wanneer dit zaakje voor de rechter komt. U maakt hier geen vrienden mee meneer Hop vertelde de wijkagent me.Lees verder

 

 

Aangifte doen tegen personeel Raad voor de Kinderbescherming is moeilijk en wordt gelijk onderdrukt en afgepoeierd


349 Ouders boycot Raad voor de Kinderbescherming, hou hun personeel buiten de deur
Uitnodiging U kunt uitnodigingen uitdelen bij de ingang van scholen en bij u in de buurt
232 Bestuursorgaan RvdK WEIGERT waarheidsvinding hetgeen in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur!
Referenties Uitzonderingen bevestigen de regel
Satire van Hop: "Welk woord krijg je als je drie letters aanvult aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weber?"

 

Aangifte doen tegen personeel van de jeugdzorg is moeilijk en wordt gelijk onderdrukt en afgepoeierd


349 Ouders boycot Raad voor de Kinderbescherming, hou hun personeel buiten de deur
Uitnodiging U kunt uitnodigingen uitdelen bij de ingang van scholen en bij u in de buurt
232 Bestuursorgaan RvdK WEIGERT waarheidsvinding hetgeen in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur!
Referenties Uitzonderingen bevestigen de regel
Satire van Hop: "Welk woord krijg je als je drie letters aanvult aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weber?"

 

Aangifte doen tegen rechters is moeilijk en wordt gelijk onderdrukt en afgepoeierd


349 Ouders boycot Raad voor de Kinderbescherming, hou hun personeel buiten de deur
Uitnodiging U kunt uitnodigingen uitdelen bij de ingang van scholen en bij u in de buurt
232 Bestuursorgaan RvdK WEIGERT waarheidsvinding hetgeen in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur!
Referenties Uitzonderingen bevestigen de regel
Satire van Hop: "Welk woord krijg je als je drie letters aanvult aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weber?"

 

Informanten geven zicht op de werk- en denkwijze personeel Openbaar Ministerie


389 Openbaar Ministerie probeert kost wat kost namen, initialen, functies en bijbaantjes van hun personeel geheim te houden
111 Waar de overheid enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid zien we onderdrukking en dictatuur
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
278 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3
296 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8
297 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10
203 Structureel probleem! Rechtersleger doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding.
205 Structureel probleem! Openbaar Ministerie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
225 Structureel probleem! Politie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
232 Structureel probleem! Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
241 Structureel probleem! Jeugdzorg doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
284 Structureel probleem! Gemeente doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
300 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg om kritiek op hun maatjes de jeugdzorg=overheid te onderdrukken
680 Weerzinwekkende partijdigheid Minister/politiek voor jeugdzorg. Om systematisch klagen met Hop tegen jeugdzorg te voorkomen werd met spoed klachtwetgeving aangepast
800 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg: Zolang ouders zich richten op waarheidsvinding/procedures "zonder samenwerking met gezinsvoogd" is geen vooruitgang mogelijk
414 STASI NEDERLAND! Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden geeft inzicht in werkwijze OM en politie inzake opslaan gegevens over burgers
688 STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
623 STASI NEDERLAND! Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar Justitiële Informatiedienst (JustID) Almelo
468 STASI NEDERLAND! Wat doet een informatiebewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken? En wat wordt er over burgers verzameld door allerlei oncontroleerbare stichtingen en bedrijven waar de "overheid" ook belangen bij/in heeft?
475 STASI NEDERLAND! Verkeerscamera's kunnen we mooi gebruiken om te bekijken welke voertuigen zich waar bevinden
334 CDA - Donner: Ik ben CDAer. Kritiek op rechtspraak via politiek kanaliseren dus infiltratie rechterlijke macht in OM en Ministerie van Justitie
246 CDA - Donner: Ik ben CDAer. "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
348 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik heb maling aan de Hoge Raad. Ik ben CDAer en ik wil de bevolking blijven uitzuigen en blijven uitmelken met peperdure paspoorten
624 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
476 CDA - Donner: Ik ben CDAer en zorg goed voor het onder elkaar verdelen van alle belangrijke en mooie bestuurs- en juridische baantjes
187 CDA - Donner: Ik ben CDAer en wil burgers blijven uitzuigen en blijven uitmelken. Ik verbiedt proef 'no cure no pay' zodat burgers niet zelf gaan kunnen procederen zonder peperdure advocaat!
482 CDA - Donner: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
383 CDA - Donner: Ik ben CDA-er en ik heb maling aan de wet. Ik doe gewoon een uitspraak als rechter terwijl ik helemaal geen rechter ben.
394 CDA - Donner: Ik ben CDAer en in de rechtspraak maken we van alles valselijk op. Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en Minister van Justitie Donner op vragen hierover weten
348 CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te melken om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger. Met met CDA maatje Donner als voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar gekeken.
201 CDA - verkiezingen - gemeente Ermelo 2010: Ik ben CDAer en ik ben de CDA burgemeester van Ermelo. Meneer Hop knippen en plakken door de VVD in verkiezingsformulieren is voor ons CDA gemeente bestuur geen enkel probleem. Wij van het CDA krijgen immers van ieder gekozen VVD raadslid een losgeld betaling voor de CDA PR commissie en u kunt wel gaan procederen bij de Raad van State. Wij hebben daar uitstekende contacten die knippen en plakken (rotzooien) in verkiezingsfortmulieren ook prima zullen vinden
Discriminatie CDA Klacht Hop tegen (CDA) bestuur gemeente Ermelo inzake discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders
Intimidatie CDA - Intimidatie gemeente Ermelo - Ermelose politie wil dat het CDA bestuur toestemming geeft voor politieke activiteiten Groep Hop tijdens verkiezingen
Christelijk? CDA - Ermelo - Christelijk College Groevenbeek - 2014 Uitdagers mogen niet meedoen aan ons (christelijk) schooldebat. Schoolvoorbeeld CDA tunnelvisie onderwijs
379 CDA - Ermelo - 2010 Alleen Groep Hop ging NIET AKKOORD met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan de Ermelose CDA-PR commissie
194 CDA - Ermelo - 2006 Alleen Groep wil wilde geen geld betalen aan het CDA om mee te mogen doen aan politiek debat
199 CDA Journalist Jeanne Dijkstra - 2006 - Aan de Raad voor de Journalistiek "Van alle kanten krijg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen en ik ben het nagegaan het klopt.
246 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
557 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
569 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor UWV. Geen snelle rechtspraak voor burger en hun bedrijven maar opschorting behandeling lopende procedures startende zelfstandigen tegen UWV
5 Arbeidsproductiviteit. Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor OM tegen K.H. de Werd na problemen met werknemers vakbond
104 Arbeidsproductiviteit.Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
572 OM Arbeidsproductiviteit. Ad Bos verklapte in 2001 geheim bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Arbeidsproductiviteit. Op patiëntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
20 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Eerbetoon aan journalist Oltmans
80 12-2010, 2011, 2012, 2013 - 2014-vandaag. Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Frontale opsporingsactie Openbaar Ministerie (OM) tegen Hop OPHALEN en DOEN BEKENNEN! Winnen tegen rechtersleger, jeugdzorg, OM en kinderbescherming bij het weerzinwekkend voor de overheid partijdige rechtersleger gebeurt niet (vaak) en (uitzondering bevestigd de regel) helpt ook niet. HOP AAN WRAKINGSKAMER RECHTBANK ASSEN TIJDENS HOORZITTING WRAKINGSKAMER DECEMBER 2013: "Als mijn wraking van jullie (maatje) rechter met twee petten op rechter en OvJ) ongegrond wordt verklaard en het OM van alles mag inleveren op geen letter was commentaar en ik heb niets ingeleverd. Voer alleen stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie (VOORVRAGEN) en ik mag mijn pleitnotitie niet voorlezen dan kom ik niet meer terug EN JULLIE ZOEKEN HET VERDER MAAR UIT MET JULLIE ZOOITJE.................

 

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.
332 Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 Fortuyn. Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 Fortuyn. Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 Fortuyn. Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 Fortuyn. Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 Fortuyn. Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 Fortuyn. Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 Fortuyn. De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 Fortuyn. Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 Fortuyn. Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 Fortuyn. Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 Fortuyn. Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 Fortuyn. Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 Fortuyn. Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 Fortuyn. Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 Fortuyn. Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 Fortuyn. Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 Fortuyn. Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

 

 

 

Uitzonderingen bevestigen de regel


136 1997 Eerste klachtzaak Hop (zonder proceservaring) tegen RvdK ongegrond! Omgangsregeling vader en kinderen kan niet met beschikking worden afgedwongen
6     2014- NEDERLANDS RECORD! Klagen met Hop tegen RvdK. Veertien klachten GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming
85  2006 Procederen met Hop tegen RvdK zet kinderen tegen ouders op "conflict over naleven van leeftijdsadequate regels"
357 Negen klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West
667 Teveelklachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
666 Klacht gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen
168 Klacht gegrond! Hop dient 19 klachten in tegen de Raad voor de Kinderbescherming! Alle 19 klachten gegrond verklaard
298 Klacht gegrond! De zaak P. en perfecte klachtafhandeling door de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
209 Klacht gegrond! Raadonderzoeker vervangen na klacht over partijdigheid voor de moeder
208 Klacht gegrond! Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij het Münchhausen syndroom by proxy
325 Klacht gegrond! Raadsrapport ten onrechte na een gegrond verklaarde klachtzaak niet vernietigd
606 Acht Klachten gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West
321 Klacht gegrond! Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming directie Oost partijdig tijdens raadsonderzoek
673 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RvdK inzake "verificatie informantenverklaringen"
672 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde. Gebezigde kwalificaties in schrijven aan rechtbank te veel toonzettend

 

 

 

Gratis rechtbank training op internet voor stevig weerwerk tegen het Openbaar Ministerie


134 Wat is de juridische omschrijving van een verdachte?
550 Modelverzoek afschrift alle informatie over u opgeslagen in Justitieel Documentatiesysteem JDS Werkwijze overheid en rechtersleger bij rampen in Nederland! Burgers en bedrijven worden (financieel) kapot gemaakt!
POV Plakoorlog op de Veluwe, bekijk de journaal uitzending van Omroep Gelderland
PO1 Posteroorlog 1, In de meeste gemeenten was Hop er vroeg bij en plakte als eerste op de verkiezingsborden PO2 Posteroorlog 2, Hoe zou u het vinden als u in heel Gelderland plakt en alles zelf betaald en het CDA vernield je verkiezingsposters?
PO3 Posteroorlog 3, Groep Hop was er vroeg bij omdat Hop alle adressen van verkiezingsborden bij alle gemeenten had opgevraagd! 180 Voordat de Staat (MvJ RVDK 445) een verzoek indient bij de rechter is er natuurlijk eerst een onderonsje met de rechter om het verzoek af te stemmen 124 Stockholmsyndroom en UHP kinderen. Brief ouders aan kinderrechter wij komen NIET naar hoorzitting om proceseconomische redenen! 306 Informant Hop in 1998: "Is er een complot Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?" 557 Pikmeerarresten! Rechtersleger zal altijd proberen de overheid te beschermen, onafhankelijke burgers/bedrijven kapot te maken! 306 Informant Hop in 1998: "Is er een complot Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?" 008 Informant Hop: "RvdK zat voor, tijdens schorsing en na de hoorzitting bij de kinderrechter AAN DEZELFDE TAFEL!" 710 Rb Zutphen tegen Hop: "Wraking Hop 3 rechters die zelf een zaak behandelen waarin zij zelf belanghebbende waren ONGEGROND!" 288 Informant Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit" 267 Informant CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"! 282 Informant Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet" 020 Informant Diekmans/Oltmans: Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten, eigent zich ongestraft meer rechten toe 002 Awb procedures: Familie Logtenberg tegen Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming/Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland 003 Awb procedures: Familie Nienhuis/Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland/Stichting Lindenhout 004 Awb procedures: Familie Struyk tegen Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming/Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland 005 K.H. de Werd: "Hoe een onafhankelijk ondernemer door vakbonden, OM en rechtersleger kapot wordt gemaakt 179 De zaak Joop van den Hemel tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijen 421 Novacap tulpenfraude Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.V. 572 Ad Bos verklapte in 2001 het geheim van de bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland 334 Misbruik bevoegdheden! Op patiëntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet 285 Misbruik bevoegdheden! Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw? 104 Overheid! Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur 278 Openbaar Ministerie! De IRT-affaire leert dat "klokkenluiders" bij het Openbaar Ministerie hun baan zullen kwijtraken 015 Bijlmerramp! De laatste gesprekken cockpit/verkeerstoren. 351 Bijlmerramp! CDA-rechter Rein-Jan Hoekstra die Bijlmerramp onderzoekt kan vrachtbrieven en mannen in witte pakken niet vinden 099 Schipholbrand, welke CDA-er was hier weer verantwoordelijk en hoe komen hij/zijn familie eigenlijk aan al hun baantjes?  309 Vuurwerkramp Enschede rechercheurs voeren jarenlang Wob-procedures tegen Staat om Rijksrechercherapport 417 Brand Volendam! Gemeente vrijuit na falende controle! Welke bijbaantjes had de burgemeester tijdens de Brand Volendam?  573 Catshuisbrand. Ing. P.B. (Peter) Reijman: "Landsadvocaat wilde concept rapport niet tot definitieve versie verheven" 283 Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam waarschuwing voor andere werknemers die tegen werkgever/gemeente procederen 178 Moord op Pim Fortuyn! Onderzoek dierenactivisten stopgezet! CDA-rechter die moord op Fortuyn onderzoekt kan weer niets vinden! 047 Tegen Ad van Rooij werd vertrouwensarts ingezet! Strijd tegen impregneren van hout met gif en gevolgen voor mens en milieu 300 Tegen Hop werd rechtersleger en een advocaat met baantjes bij kerk en school ingezet in strijd om contactjournaal gezinsvoogd 680 "Jeugdzorg" verzoekt Parlement/Minister net ingevoerde KLANTEN klachtwetgeving aan te passen in strijd tegen lastige Hop 346 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen 200 Het Seveso arrest, overheid moet aan burgers een schadevergoeding betaling indien burgers verkeerde informatie krijgen 408 Wet collectieve afhandeling massaschade! Identieke of verwante processen bij één gerecht of één rechterscombinatie bundelen STEMWIJZER! Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks bij verkiezingen gemeenteraad en landelijke verkiezingen 2010!    

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten