Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Ermelo
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

 

 

Referenties J. Hop redacteur website Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

J. Hop: "Uw BSN-nummer is uw Burger Slaven Nummer!"

Veel leesplezier.........

 

 

Wie is de heer J. Hop, een burger uit Ermelo die het voor elkaar kreeg dat de bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren
beter gingen functioneren, nadat de rechtbank Utrecht bijbanengegevens van de laptopcomputer van Hop liet wissen? (469) (184)

Wie is de heer J. Hop, een burger uit Ermelo die het voor elkaar kreeg dat er een "Vedivo-helpdesk" werd geopend nadat hij
namens burgers om afschrift contactjournaal gezinsvoogd begon te vragen en hierover op internet publiceerde tot ergernis van de hele jeugdzorg in Nederland? (50)

Wie is de heer J. Hop, een burger uit Ermelo die het voor elkaar kreeg dat er door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een "VNG-helpdesk" werd geopend nadat hij bij
alle gemeenten in Nederland een eenvoudig verzoek om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties had ingediend? (VNG

Hop is kort samengevat een gewone burger zonder dure juridische opleiding met een grote interesse in communicatie tussen gewone burgers met autoriteiten en instanties. De vaardigheden die Hop bezit heeft hij de afgelopen decennia in praktijksituaties zelf
aangeleerd door op het juiste moment vragen te stellen. Hop kan uitstekend omgaan met het gevoel om afgewezen te worden als er bij autoriteiten en instanties niet gelijk tijd is voor een BESLUIT op een VERZOEK binnen wettelijke termijnen en/of als er niet
direct tijd is voor een gesprek. Hop kan op een adequate wijze zijn mening geven en maakt daarbij graag gebruik van gedragsalternatieven die zelf door autoriteiten en instanties aangereikt worden met daar bovenop een grote voorkeur om in
gedachte een zaak eens om te draaien.
Hop is dus zeer goed in staat om onenigheden goed uit te spreken en dreigende conflicten snel op te lossen. Daar komt bovenop dat hij goed in staat is om tijdig aan te geven dat hij hulp van andere burgers nodig heeft
met de juiste woordkeuze in moeilijke situaties waar hij tegenaan loopt. Hop kan goed onderhandelen bij meningsverschillen en accepteert grenzen en regels en kan zonder problemen NEE van autoriteiten en instanties accepteren. Hop zonder dure juridische
opleiding kan (juridische) begeleiding goed plaatsen en is daarbij zowel ondersteunend als corrigerend. Hop heeft een brede maatschappelijke interesse en publiceert gratis voor burgers over ervaringen met instanties en autoriteiten op internet om kennis in gratis
informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Zijn belangrijkste wapens: "het toetsenbord van zijn computer en zijn aansluiting op internet" stond in een bekend artikel over Hop maart 1998.

In de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd werd in een klachtzaak met Hop als gemachtigde van een minderjarige samen
met haar ouders de "Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming" verkregen waarin een klacht
GEGROND werd verklaard inzake de afgifte van "Werkaantekeningen en Contactjournaal" tegen de JustitiŽle Jeugdinrichting
Harreveld Sector Alexandra te Almelo. Het betreft de uitspraken CvT H2000/1 d.d. 150200 en CAJK 00/198/JA d.d. 210400
gegeven door Mr. J.A.C. Bartels, voorzitter tevens Vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
Mr. dr. A.J. van Montfoort, lid tevens Raadsheer Gerechtshof ‘s-Gravenhage en Mr. F.G.A. ten Siethoff, lid.

Dat was flink schrikken voor de beroepsgroepen werkzaam in "jeugdzorgindustrie". Ze kregen nu te maken met deskundige en daardoor
zeer lastige tegenstander. Met spoed vond er een GEHEIM overleg over Hop plaats in een Vedivo achterkamertje. Het optreden
van Hop in klachtzaken en publicaties over uitspraken in klachtzaken op internet zodat de kennis van Hop gratis in informatie
voor burgers werd omgezet noopte de beroepsgroepen werkzaam in de jeugdzorg met spoed "de activiteiten van Hop in
klachtzaken tegen jeugdzorg" in het Parlement aan te kaarten hetgeen resulteerde in vragen aan de Minister van Justitie
waarbij werd aangedrongen om net ingevoerde klachtregelgeving ten grondslag aan de Interne Klachtencommissie ten gunste
van de beroepsgroepen werkzaam in de jeugdzorg met spoed aan te passen en betekende gelijk het einde van alle Provinciale
Klachtencommissie Jeugdzorg in Nederland. Hop adviseert burgers vanaf dat moment GEEN KLACHTEN meer tegen "jeugdzorg"
in te dienen met als grondslag op verzoek van de beroepsgroep "jeugdzorg" uitgeholde klachtwetgeving voor burgers.

In 2008 delen Nienhuis/Leenders samen met Hop opnieuw een flinke dreun uit aan de jeugdzorg in Nederland en wordt
hoger beroep bij de Raad van State tegen "niet ontvankelijkheid" bezwaarschrift Wob-verzoek GEGROND verklaard! (815)
Het duurt drie jaar voordat het rechterleger op hoger beroep m.b.t. bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak en Indicatiebesluit
beslist als geweldig voorbeeld wat er mis is met de rechtspraak in Nederland en de zeer ernstige partijdigheid van het
rechtersleger voor de jeugdzorg in Nederland met weerzinwekkende doorlooptijden als burgers weerwerk leveren tegen "jeugdzorg".

Hop neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag, procedures en publicaties. Hij weet zich voldoende van anderen af te
grenzen waardoor hij niet zo snel tegen problemen en risico's aanloopt met zijn vaardigheden in communicatie met instanties
en autoriteiten door van te voren stil te staan bij bepaalde situaties en het overwegen van bepaalde antwoorden.

Gegevens uit het verleden: 
Belevenissen en bevindingen J. Hop met RvdK, jeugdzorg (helpdesk) en rechtersleger.

Gegevens uit het heden: 
Belevenissen en bevindingen Hop met VNG (helpdesk) gemeenten

 

President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren

11 juni 1997 President rechtbank Zutphen mr. J.J. Oostveen schrijft in brief over J. Hop Ermelo aan Procureur-generaal Hoge Raad citaat:
"Partijen gaan en komen in de zittingzaal, maar de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming treedt in iedere zaak
weer op als adviseur;
het komt niet efficiŽnt en ook overigens niet opportuun voor, ZELFS WELLICHT ENIGSZINS LACHWEKKEND om de
betreffende vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te
zien terugkeren. Hoogachtend, Mr. J.J. van Oostveen." (President rechtbank Zutphen)

Reactie Hop: Lachwekkend dat echtscheiding aanleiding was voor Justitie:kinderrechter/RvdK om onderzoek te doen naar de vader of die wel omgang mag hebben met zijn kinderen, terwijl voor die tijd niemand zich daar druk over maakte, vervolgens omgang wordt afgewezen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen in onderonsjes RvdK/KIR achter gesloten deuren en aan dezelfde tafel bij die kinderrechter. Lees verder.

 

 

Mw. Annemiek Bevaart kun jij (Hop) aan het einde van deze beladen dag de zaal aan het lachen maken?

In de periode rondom 1997 was Hop donateur van Stichting Dwaze Vaders. Hop kende ook veel mensen uit die periode en dus ook bestuurders van Stichting Dwaze Vaders. Annemiek Bevaart, bestuurder van Stichting Dwaze Vaders, vroeg Hop of hij aan het einde van de landelijke bijeenkomst met als beladen onderwerp "de valse incest aanklacht tegen vaders" iedereen aan het lachen kon maken zodat de dag op een leuke manier afgesloten kon worden. Hop bedacht en schreef Klop klop!!!! Tijdens deze landelijke bijeenkomst was Hop e.a. verbijsterd hoeveel vaders met een valse incest aanklachten te maken hadden in die periode. Wat er ook van zij aan het einde van deze landelijke en drukbezochte bijeenkomst werd Klop Klop!!!! voorgedragen en herkenbaar voor velen met een enorm applaus beantwoord.

 

 

President rechtbank Zutphen: Desgevraagd heeft u (Hop) inzage gehad in het register van nevenfuncties van de leden van mijn rechtbank. Daarmee is in feite uw recht terzake "uitgewerkt". Het is dus niet aan u (Hop) om kritiek in algemene zin op dat register te uiten dan wel beleidsmatige vragen ter beantwoording voor te leggen.

Desgevraagd heeft u inzage gehad in het register van nevenfuncties van de leden van mijn rechtbank. Daarmee is in feite uw recht terzake "uitgewerkt". Het is dus niet aan u om kritiek in algemene zin op dat register te uiten. Mr. J.J. van Oostveen. Lees verder

 

 

Publicatie bijbanenregisters rechters & Officieren van Justitie door Hop sloeg in als een bom


(210) CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

 

 

Openbaar Ministerie Team gevoelige zaken: "Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken

Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

2010-2011-2012-2013-2014(tot vandaag) Lees verder OM tegen Hop vervolg bij de rechtbank Assen

 

 

Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen

Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

 

 

Klagen met Hop tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Uitzonderingen bevestigen de regel


6     2014- NEDERLANDS RECORD! Klagen met Hop tegen RvdK. Veertien klachten GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming
85   2006 Procederen met Hop tegen RvdK zet kinderen tegen ouders op "conflict over naleven van leeftijdsadequate regels"
357 Negen klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West
667 Teveel klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
666 Klacht gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen
168 Klacht gegrond! Hop dient 19 klachten in tegen de Raad voor de Kinderbescherming! Alle 19 klachten gegrond verklaard
298 Klacht gegrond! De zaak P. en perfecte klachtafhandeling door de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
209 Klacht gegrond! Raadonderzoeker vervangen na klacht over partijdigheid voor de moeder
208 Klacht gegrond! Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij het MŁnchhausen syndroom by proxy
325 Klacht gegrond! Raadsrapport ten onrechte na een gegrond verklaarde klachtzaak niet vernietigd
606 Acht Klachten gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West
321 Klacht gegrond! Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming directie Oost partijdig tijdens raadsonderzoek
673 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RvdK inzake "verificatie informantenverklaringen"
672 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde. Gebezigde kwalificaties in schrijven aan rechtbank te veel toonzettend
85 OTS en UHP afgewezen! Verzoek RVDK door kinderrechter afgewezen. Procederen met Hop na conflicten over leeftijdsadequate regels

 

 

Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenst Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen


s-Gravenhage, 16 april 1998.
Geachte heer Hop,
Hierbij bericht ik u de goede ontvangst van uw belangrijke 'Zwartboek Kinderbescherming' Het is erg rijk aan informatie en daardoor een onmisbaar werk voor alle betrokkenen bij de problematiek van de kinderbescherming. Hopelijk zal het Zwartboek bijdragen tot de bewustwording van de Nederlandse politici van de vele wantoestanden en kan het zo bijdragen tot de verbetering van de regelgeving. Ik wens u van harte nog veel succes met uw strijd. Met vriendelijke groeten, Th.J.M. Hendriks

 

 

Directie en bestuur Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland: "Ons beleid is om niet te veel aandacht te besteden aan internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers onder aanvoering van J. Hop"


Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen, p/a Koninginneweg 90 2012 GR HAARLEM
Lelystad, 14 september 2000
Uw kenmerk 0403-2000/pht/mhs betreft bijgaand persbericht
Geachte mevrouw Barendse,
Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit Ermelo, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen. Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen. Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld. Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd. Met vriendelijke groet,
P.J.M. Hilhorst Directeur

COMPLOT TEGEN HOP Alweer een beroepsverbod voor Hop tijdens strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd bij de provinciale klachtencommissie Flevoland, Overijssel en Gelderland omdat Hop blijft weigeren klachten tegen jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen. De voorzitters van deze commissie waren kinderrechters. Lees verder 220

COMPLOT TEGEN HOP Alweer beroepsverbod in Noord-Brabant voor Hop tijdens strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd omdat Hop steeds opnieuw dezelfde klachten (GEGROND) indient waar de jeugdzorg niets mee doet. 51

COMPLOT TEGEN HOP Alweer beroepsverbod voor Hop in Utrecht tijdens strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd omdat Hop weigert eerst te bemiddelen maar altijd gelijk naar de klachtencommissie wil 397

COMPLOT TEGEN HOP Landelijk beroepsverbod Vereniging Directeuren Voogdij-instellingen voor Hop in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop. 137

COMPLOT TEGEN HOP Het complot van de jeugdzorg tegen de geduchte en lastige tegenstander Hop betekende ook het einde van de provinciale klachtencommissie en met spoed werd op verzoek van de jeugdzorg wetgeving veranderd om het indienen van klachten tegen de jeugdzorg te onderdrukken.

Bijna 20 jaar praktijkervaring. Hop: Nederland blijft een land waar niet de problemen maar de geduchte en lastige tegenstander wordt aangepakt om kritiek op overheid en rechtspraak te onderdrukken met een FRONTALE OPSPORINGSACTIE TEGEN HOP EN DOEN BEKENNEN. Precies hetzelfde mentaliteit zie je jaren later ook weer terug in twee zaken die niet deugen en waar burgers worden genaaid door overheid en rechtspraak. De zaak Elsing, Hop tegen Ermelo waar de rechtbank Gelderland beroepschriften van Hop oa tegen beroepsverbod Hop in de zaak Elsing een jaar laat liggen. De rechtspraak in Gelderland weigerde te kijken tegen welk BESLUIT van de gemeente Ermelo Hop beroep had ingesteld waar de bekende partijdige rechterlijke smeerlappen voor de overheid c.q. partijdig voor de gemeente Ermelo dit bestuursorgaan kritiekloos en klakkeloos bleven napraten en het "smerige jeugdzorg zaakje" bij de rechtbank Den Bosch met een OM vervolg bij de rechtbank Assen FRONTALE OPSPORINGSACTIE TEGEN HOP EN DOEN BEKENNEN.

Het is van tevoren vrijwel altijd voorspelbaar hoe overheid en rechtersleger tegen kritische burgers reageren als zaakjes niet deugen. Rechters geven in de meest weerzinwekkende zaakjes de overheid vrijwel altijd gelijk en de kritische en oplettende burger wordt door de rechtspraak steevast genaaid. Onderbouwing: (246) (80)(20) (104)(278) (231) (240)(334) en op mijn websites staan er nog veel meer.

 

 

Alleen de Provinciale klachtencommissie Noord-Brabant zat wel op te letten en deed wel aan waarheidsvinding in de jeugdzorg hetze tegen Hop tijdens de felle strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders

Lees verder: Klachtzaak Hop tegen beroepsverbod GEGROND maar dat hielp natuurlijk niet als je te maken hebt met "jeugdzorg"....... De jeugdzorg mentaliteit is kost wat kost gewoon doorgaan ook al worden de grootste blunders gemaakt zoals het blijven aanpakken van Hop met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop zijn.

 

 

Platform SCJF Mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen

Op uw internetsite lazen wij de uitspraak (51) van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Brabant onder voorzitterschap van mr P.A.J.Th. van Teeffelen d.d. 6 maart 2001, waarin deze commissie o.a. zegt van mening te zijn dat u door een gezinsvoogdij-instelling ten onrechte geweigerd bent als klachtondersteuner/gemachtigde. Deze uitspraak verheugt ons zeer: hij is een stap op de weg die u aflegt naar een betere jeugdhulpverlening/-bescherming. Vedivo heeft toegezegd dat de gvi het contactjournaal uniform zullen inrichten en vanaf 1 juni aan ouders zullen verstrekken. Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien.

 

 

Wraking in zaak W. met Hop GEGROND van Kamer van Toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen Zwolle


Lees verder

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2017 voor u op internet!


Ermelo "Natuurterreur" in Ermelo. Groep Hop Ermelo wil de Groevenbeekse Heide uitbreiden tot de spoorlijn (zoals het vroeger ook zo was) en tot de bebouwde kom Ermelo Zuid (zoals het vroeger ook zo was). De Groevenbeekse Weide vervangen door herstel van de heide. Toelichting.
562 Troonrede 2017 koopkracht daalt!
560 Troonrede 2016 koopkracht daalt!
514 Troonrede 2015 koopkracht daalt!
247 Troonrede 2014 koopkracht daalt!
567 Troonrede 2013 koopkracht daalt!
254 Troonrede 2012 koopkracht daalt!
477 Troonrede 2011 koopkracht daalt!
660 Troonrede 2010 Koopkracht daalt!
616 Troonrede 2009 Koopkracht daalt!
662 Troonrede 2008 Koopkracht daalt!
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.