GROEP HOP

De politieke groepering Groep Hop wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in zoveel mogelijk gemeenten met steeds grotere netwerken.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

 

Aandachtsvestiging inzake de website van Groep Hop www.groephop.nl

Het juridisch eigendom, het beheer van de website van Groep Hop www.groephop.nl  wordt de komende periode overgedragen naar de voorzitter van Groep Hop. Voor alle zaken m.b.t. de website van Groep Hop kunt u vanaf heden contact opnemen met de voorzitter de heer Hans Zijlstra.

 

Aandachtsvestiging inzake de website www.burojeugdzorg.nl net/com/org en/of www.bureaujeugdzorg.nl net/com/org

Dit blijven de websites van J. Hop. De websites van J. Hop/Groep Hop Ermelo wordt gewijzigd naar www.burojeugdzorg.nl/ermelo.htm Na de overdracht van de website Groep Hop www.groephop.nl  is J. Hop niet langer verantwoordelijk/aansprakelijk voor deze website maar alleen nog voor de websites www.burojeugdzorg.nl  etc. ook al staat dat wellicht nog hier en daar op intersites anders vermeld. Indien u dat ziet staan laat het J. Hop even weten tbv correctie.

Beleefd verzoek om uw contactgegevens mbt J. Hop in al uw systemen en/of uw websites te wijzigen naar www.burojeugdzorg.nl en/of www.burojeugdzorg.nl/ermelo.htm 

Dank u wel voor uw aandacht.