GROEP HOP LELYSTAD

124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle in zaak Weber Lelystad GEGROND!
Handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro
Testament/erfenis: Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar in het gezin niet als kind aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Testament/erfenis: Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Lelystad

Contact: lees verder

 

 

Een uitnodiging om na te denken

Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door gemeente en rechtspraak?
Vindt u ook dat rechterlijke) ambtenaren betrokken bij "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" van burgers ontslagen moeten worden?
Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie?
Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO?
Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden gend door de belastingdienst?
Wilt u ook geen enkele belasting op water als eerste levensbehoefte?
Wilt u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+?
Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs?
Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs?
Heeft u ook genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders?
Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren?
Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie BSC) afschaffen?
Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier?
Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar?
Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad?
Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na "gefabriceerd bewijs" als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt?
Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar?
Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten?
Dan rest u maar een keuze.
Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente.
Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen.
Met onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop.

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop

Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".
1. Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd die bode de rechtbank niet uitgezet nadat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in een OM-zaak weggooide?
Lees verder lees verder
2. Waarom werd Weber opgesloten omdat hij -volgens politie Lelystad- zijn naam niet had willen geven maar stond zijn naam op wel op het detentiezakje met geboortedatum en handtekening?
Lees verder lees verder
3. Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
Lees verder lees verder
4. Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=xuTZdwHNSr8&feature=youtu.be
5. Waarom werd er niet opgetreden tegen ambtenaren gemeente Lelystad na belemmering politieke activiteiten mbt verkrijgen stempels op ondersteuningsverklaringen?
Lees verder lees verder


aangifte Weber en Hop bewijzen improductieve ambtelijke bureaucratie na belemmering politieke activiteiten door ambtenaren in Lelystad
75 Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
44 Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht Koninklijke notarissen Zwolle werd steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
124 Geert Weber wraking Kamer van Toezicht notarissen Zwolle met Hop op de hoorzitting GEGROND
Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=xuTZdwHNSr8&feature=youtu.be
300 Jeugdzorg Flevoland stuurde christelijke advocaat met bijbaantjes bij kerk en school op Weber af
NOT Handelt de notaris in het belang van belastingdienst of in belang van de burger?
741 Zicht op hebzucht notarissen bij gedwongen verkoop woningen
258 De onverenigbaarheid van de dubbelfunctie rechter/notaris
356 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem notaris ligt er duimendik op
359 Alle namen en nevenfuncties leden Kamer van Toezicht notarissen niet snel te bekijken op internet
466 Kamer van Toezicht notarissen Breda geen probleem met publicatie nevenfuncties voor 1 januari 2013
489 Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode?
164 Voorbeeld klachtzaak tegen "fout" rechtbankpersoneel rechtbank Assen
225 Politie Lelystad tegen Weber. Hoe een eenvoudig zaakje escaleert door politiegeweld!
596 Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
597 Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
747 Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
241 1. Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
284 2. Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
232 Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
205 Waar moet u op letten als u staande of aangehouden wordt?
746 Klacht inzake grondslag voor identificatieplicht
744 Openbare informatie over politieklachtencommissies
412 Beroepschrift tegen identificatieplicht met toelichting
203 Nederland is een politiestaat! De politie eist identificatieplicht op communiceren
OM Startpagina Openbaar Ministerie
743 Politie. Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
744 Politie. Openbare informatie op internet over de werking van politieklachtencommissies
745 Politie. Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.
746 Politie. Modelklacht 746 gelinkt aan identificatieplicht zonder juridische grondslag
747 Politie. Modelklacht tegen verplichte bemiddeling klacht tegen politie
355 Politie. Modelverzoek politie afschrift dossier
756 Politie. Verzoek om een eerlijk rechtsproces bij de kantonrechter
999 Modelaangifte om makkelijk aangifte te doen.
1000 Kenmerken organisatiecriminaliteit aankruisen ter onderbouwing van uw aangifte
381 Modelklacht burgemeester tegen weigering opnemen aangifte met verzoek schadevergoeding

top
Stem wijzer! Stem Groep Hop
Lelystad 2018
Lelystad 2014
Activiteiten