GROEP HOP ERMELO

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren en de totaal verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook meededen aan de verkiezingen om de verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop. De politieke groepering Groep Hop wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien.

 

Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

Het vernielen van Groep Hop verkiezingsposters om Groep Hop dood te zwijgen is weerzinwekkend

Bekijk de foto's over de werkwijze van het CDA om Groep Hop verkiezingsposters overal in Gelderland te vernielen? Hop heeft in alle 55 gemeenten van de provincie Gelderland als een van de eerste partijen met een goede voorbereiding overal posters geplakt. Posters en benzine betaalde Hop zelf. Vervolgens werden de Groep Hop posters overal vernield en overplakt, representatief voor de totaal verrotte christelijke CDA mentaliteit die heerst in gemeentehuizen om burgers te naaien, uit te buiten en te terroriseren.

CDAers winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen. Overal in Gelderland werden de Groep Hop posters van de borden gerukt en/of overplakt. Dat klemt des te meer omdat het belangrijkste verschilpunt tussen Groep Hop en de andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de stemwijzer mocht worden opgenomen. Dan win je als CDA en de andere partijen die hieraan meededen geen verkiezingen maar je steelt verkiezingen door als (CDA) bestuurders/opdrachtgever van de Stemwijzer de belangrijkste verschilpunten van Groep Hop met andere partijen uit de stemwijzer te houden.

CDAers winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen en dat klemt des te meer omdat Groep Hop als enigste politieke partij in Ermelo GEEN LOSGELD aan de CDA PR commissie heeft betaald.

Heeft u dat goed begrepen? Alleen Groep Hop weigerde om LOSGELD aan de CDA PR commissie te betalen!

Doe de groeten aan jullie CDA burgemeester want die is goed in het toestaan van knippen en plakken in de Ermelose VVD verkiezingsformulieren om ook op die manier verkiezingen te stelen. Wat zou er met u gebeuren als u een pagina in uw paspoort zou overplakken met de door u gewenste informatie...............

CDA-ers donder op met jullie totaal verrotte christelijke mentaliteit om gewone burgers te terroriseren, uit te zuigen en uit te buiten door het stelen van verkiezingen. Donder op met jullie CDA rotsmoelen uit de stembureaus waarin jullie met jullie bijbaantjes zitten als kandidaten die ook meedoen aan verkiezingen om reclame te maken voor jullie verrotte CDA mentaliteit om de stemmen op Groep Hop vervolgens op de stapeltjes van andere partijen te leggen om verkiezingen niet te winnen maar te stelen.

Tenslotte. Alleen Hop van Groep Hop Ermelo maakte bezwaar tegen de nevenfunctie van de CDA burgemeester. Voorzitter van de Stichting Ermelose schaapskudde om geldstromen van de gemeente Ermelo buiten de gemeenteraad om naar deze schaapskudde te loodsen alweer een voorbeeld van de heersende totaal verrotte CDA mentaliteit.

CDA-ers en hun maatjes winnen geen verkiezingen maar stelen verkiezingen.

 

 

 

 

 

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.