GROEP HOP ERMELO

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

Uitnodiging Groep Hop en snelle bevestiging Hop om mee te doen aan verkiezingsdebat 2014 voortgezet onderwijs in Ermelo

https://twitter.com/LJScheijgrond‎ from Lukas Scheijgrond (@LJScheijgrond). Docent Maatschappijleer - C.C. Groevenbeek Ermelo, Studiebegeleider J. Hop groephop@gmail.com 22 feb. (6 dagen geleden) aan Scheijgrond Geachte heer/mevrouw, Dank u voor uw uitnodiging voor een scholierendebat in aanloop naar de verkiezingen gemeenteraad 2014. Hierbij bevestig ik aanwezig te zijn. Met vriendelijke groet, Jan Hop Op 21 februari 2014 14:30 schreef Scheijgrond L. : Geachte heer Hop, Komende vrijdag wordt er op christelijk college Groevenbeek een debat georganiseerd tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen die al in de Ermelose gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Er zijn echter twee partijen die wel mee doen aan de verkiezingen, maar nog niet vertegenwoordigd zijn. Uw partij is daar n van. Daarom willen we voorafgaand en na afloop van het debat ook uw partij gelegenheid geven om promotiemateriaal uit te stallen. Vanaf 10:45 uur heten we u graag welkom. U kunt zich melden bij de receptie. Graag hoor ik of u aanwezig zult zijn. Met vriendelijke groet, L.J. Scheijgrond

 

 

 

Een compliment van Hop aan het CDA voor de "succesvolle vernedering" van lijsttrekker J. Hop (Groep Hop) voor de ogen van honderden leerlingen van het CHRISTELIJK? College Groevenbeek Ermelo

WAARSCHUWING! Dit is geen grapje maar keiharde realiteit tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014 zichtbaar gemaakt met foto's van lijsttrekker Groep Hop Ermelo J. Hop. Bekijk hun uitgestreken gezichten op het podium vrolijk en blij over de vernedering van Hop voor de ogen van honderden scholieren in het Ermelose voortgezet onderwijs.

 

Ermelo. 28-02-2014. CDA organiseert op de Christelijke? Scholengemeenschap Groevenbeek een politiek debat met scholieren voortgezet onderwijs H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek. Het CDA Ermelo organiseerde vrijdag 28 februari 2014 net als 4 jaar geleden, het Groevenbeekdebat samen met Christelijk College Groevenbeek. Het verschil met vier jaar geleden is dat Groep Hop in 2014 wel netjes uitgenodigd voor dit politiek debat en J. Hop van Groep Hop heeft deelname aan dit Ermelose scholierendebat gelijk bevestigd.

Het begon leuk en vriendelijk. Hop legde visitekaartjes op iedere stoel in de zaal voor de honderden leerlingen die het debat gingen bijwonen. De sfeer leek vriendelijk en alle lijsttrekkers gingen samen met de onderdirecteur van deze school gezellig een kopje koffie drinken in een leerkrachtenkamer. Ik had gewaarschuwd moeten zijn het was allemaal een beetje te vriendelijk. Terug in de grote zaal op deze school was er een onaangename verrassing voor Hop. Er stonden maar zes stoelen op het podium in de zaal en het door het CDA georganiseerde scholierendebat in Ermelo was maar voor de zes gevestigde politieke partijen het bekende kliekje in het gemeentehuis. Er zat dus een addertje onder deze Ermelose heide......

De adjunct directeur van deze Christelijke? school stond achter in de zaal naast Hop en Hop vroeg hem. Ik ben uitgenodigd voor het debat maar is het ook de bedoeling dat ik meedoe aan het debat want er staan maar zes stoelen op het podium. De adjunct directeur van CHRISTELIJK? College Groevenbeek schrok zichtbaar. Hij spoedde zich naar de CDA organisatie en kwam terug met een zielig figuur van de CDA organisatie. Wilt u ook meedoen meneer Hop aan het debat?

 

 

Foto van het podium met zes lege stoelen. Wat voor verrotte mentaliteit moet je als Ermelose politicus hebben om DOODZWIJGEND aan een politiek debat mee te willen doen waar je concurrent Groep Hop van wordt uitgesloten. Informant Jeanne Dijkstra heeft ook hier weer gelijk het gevestigde kliekje in het Ermelose gemeentehuis doet volop mee om Groep Hop kost wat kost dood te zwijgen.

Foto's

Bekijk hun uitgestreken gezichten op het podium vrolijk en blij over de vernedering van Hop voor de ogen van honderden scholieren in het Ermelose voortgezet onderwijs.

 

 

 

Hop antwoordde ik zie al hoe het weer gaat. Hij verliet gelijk de zaal. Een compliment voor de "smerige streken" van het Christelijke? ERMELOSE CDA en het Christelijk? College Groevenbeek. Ik was er inderdaad ingetrapt.

De moraal van dit verhaal is dat leerlingen en hun ouders inmiddels dienen te weten hoe hun kroost met CDA-CHRISTELIJK-TUNNELVISIE-onderwijs les in maatschappijleer en het voeren van debatten krijgen door uitdagers uit te sluiten. Daarnaast is het natuurlijk weerzinwekkend dat bestuurders en directie van een CHRISTELIJK? college Groevenbeek aan CDA-CHRISTELIJK-TUNNELVISIE-onderwijs in CHRISTELIJK? voortgezet onderwijs wil meewerken. Dat geeft ook te denken over de kwaliteit van het soort CHRISTELIJK? VOORTGEZET ONDERWIJS MAATSCHAPPIJLEER op Groevenbeek Ermelo. Leerlingen denk na en loop niet met een groene sjaal achter de CDA kudde aan. Dan stap je ook niet in de stront die deze kudde voor je achterlaat wanneer je deze school verlaat.

Huis-, tuin- en keukenlogica Hop. Het is slimmer de CDA-CHRISTELIJK-TUNNELVISIE-onderwijs les in maatschappijleer bij Groevenbeek te vervangen door het programmapunt van Groep Hop "Behalen theorie bromfietscertificaat in het voortgezet onderwijs". Dat is ook goed voor de verkeersveiligheid en daar heb je in je verdere leventje echt wat aan.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop
Referenties J. Hop
Activiteiten