GROEP HOP ERMELO ACTIVITEITEN & DATABANK ©

 

 

Actueel

Activiteiten (J. Hop) Groep Hop Ermelo:
Commissie bezwaarschriften

 

 

ACTIVITEITEN

Tot uw dienst

Verkiezingsprogramma politieke groepering Groep Hop
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
Databank Dank u wel kandidaten Groep Hop voor uw inzet tijdens verkiezingen
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
(1) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Suwinet Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(4) Wraking kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes door heer P. Struyk
(5) De uitgesproken tekst van K.H. de Werd. Persconferentie Wittebergen Laren d.d. 25 maart 2007
(6) Hop bezit NEDERLANDS RECORD klagen tegen RvdK bij klachtencommissie (RvdK Zuid) 14 klachten GEGROND!
(7) Startadvies Hop werk procedureel en systematisch in uw weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en kinderrechter
(8) Verwijs steeds naar jurisprudentie en kamervragen over "dubbele petten" in de Nederlandse rechtspraak!
(9) Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
(10) Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie
(11) Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
(12) Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
(13) Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
(14) Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
(15) Bijlmerramp, de laatste gesprekken tussen de bemanning van El Al 1862 en de verkeerstoren
(16) SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
(17) Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
(18) Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
(19) Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
(20) Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!

Publicatie bijbanenregisters rechters & Officieren van Justitie door Hop sloeg in als een bom
(210) CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

(44) Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht koninklijke notarissen Zwolle steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
(47) Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
(48) Kamervragen van Oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks over de dubbelfuncties Officier van Justitie tevens rechterplaatsvervanger
(49) Brief van de Minister van Justitie m.b.t. het niet opgeven van bijbanen door rechterlijke ambtenaren
(50) De strijd van Hop, namens klagende burgers, tegen de gezinsvoogdij om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd
(51) Uitspraak Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant: "Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger klagende ouders na VEDIVO hetze op grond van Amerikaanse internetsites"
(52) J. Hop mag van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant NIET STEEDS OPNIEUW dezelfde (gegrond verklaarde) klachten indienen waar de Stichting niets mee wil doen
(53) Vedivo opent helpdesk (mevrouw Herreveld) om de gezinsvoogdij in juridische procedures tegen Hop bij te staan om afgifte van de contactjournalen gezinsvoogd en navolgbaar en transparant werken te voorkomen
(54) Vedivo besluit tot afgifte van het contactjournaal (gezins)voogd
(55) Klacht gegrond inzake werkaantekeningen en contactjournaal
(56) Contactjournaal: Twee bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
(57) Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
(58) Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland over werkaantekeningen, contactjournaal en inzage dossier
(59) Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam, Haaglanden
(60) Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
(61) Op grond van Europees recht (HVRM McMichael) hebben ouders recht op alle stukken bij een kinderbeschermingsmaatregel.
(62) Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
(63) Censuur! Hop krijgt verbod op plaatsen van foto's demonstratie gezinsvoogden met kinderrechters
(64) Oproep aan gezinsvoogden: "Ga demonstreren voor 200 miljoen! Neem je eigen kinderrechter mee!
(65) Hop deelt samen met andere burgers folders uit voor de deur van Parlement en Ministeries
(66) Alweer een beroepsverbod tegen Hop wegens aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(67) Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
(68) Lachwekkend! Vereniging directeuren Gezinsvoogdij-instellingen: "Het contactjournaal is dus nadrukkelijk niet bedoeld om met cliŽnten te bespreken dan wel in een procedure te gebruiken."
(69) Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling, klagers hadden geen stukken/contactjournaal
(70) Raad voor de Kinderbescherming
(71) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(72) Jeugdzorg
(73) Jeugdzorg
(74) Hop adviseert niet klagen tegen RvdK! Bezwaar en beroep wordt ook onderdrukt! Dus aangifte doen
(76) Ouders tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek Raad voor de Kinderbescherming om artsen in de gelegenheid te stellen over te gaan tot pijnbestrijding bij een kind
(77) Turkse regering komt wel op voor Turkse pleegkinderen en wil Turkse kinderen in (Nederlandse) christelijke pleeggezinnen volkomen terecht gaan terughalen
(78) Proces-verbaal Griffier Gerechtsdeurwaarder
(79) Jeugdzorg
(80) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(81) Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
(82) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(83) Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
(84) Advocaat Stichting Jeugd en Gezin Flevoland tegen Hop op 17 april 2002: Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer HOP MOET BLOEDEN"
(85) Raad voor de Kinderbescherming
(86) Publicatie van namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(87) Persbericht Stichting Jeugd en Gezin Flevoland over J. Hop te Ermelo inzake afgifte contactjournalen
(88) Onderaannemers in de jeugdzorg
(89) Mr. Abraham Moszkowicz "Het is onbegrijpelijk dat zoveel advocaten een nevenfunctie als rechter-plaatsvervanger vervullen
(90) Gratis spreekbeurten voor leerlingen van scholen op internet. Wat is gevaarlijk voor kinderen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname van mijn vingerafdrukken en de opslag daarvan in een digitale overheidsdatabank.
(92) Nadere toelichting 92 na ontvangst COMPLEET LBIO dossier inzake het ingediende BEZWAARSCHRIFT 118
(93) Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
(94) Nevenfunctieoverzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal
(95) Raad voor de Kinderbescherming
(96) Stichting William Schrikker Groep Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg
(97) Jeugdzorg
(98) (098) Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(99) Brand cellencomplex Schiphol-Oost. Falende CDA Minister wordt vice-voorzitter Raad van State
(100) Verzoek 100 "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
(101) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
(102) Jeugdzorg
(104) OM: College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(106) Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
(107) Hop tegen Ermelo: "Burgers zijn geen klanten"
(108) Jeugdzorg
(109) Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(110) Raad voor de Kinderbescherming
(111) Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid – of die juist zelf aantast – zien we onderdrukking en dictatuur
(112) Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(113) Novacap tulpenfraude. Was het als buitenstaander en MXBULB abonnee geen probleem om in het programma MXBULB te komen?
(114) De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland.
(115) OM Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE!
(116) Bezwaren interprovinciale klachtencommissie jeugdzorg Flevoland, Overijssel en Gelderland tegen Hop als gemachtigde van klagers tegen de gezinsvoogdij
(117) Proces-verbaal Griffier
(118) Modelbezwaar en modelverzoek 118 gericht aan de Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
(119) Een heerlijk CDA onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
(120) Onderaannemers in de jeugdzorg
(121) bjz01099530 Beroepsverbod voor Hop. Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor
(122) Jeugdzorg
(123) Geschiedenis! Politicus J. Hop deelt voor de rechtbank Den Bosch duizenden "uitnodigingen om na te denken" uit
(124) Notaris - 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(125) Gemeente. Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer IN TE SCHRIJVEN
(126) swsg44200840 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"
(127) Telegraaf 251198: "Wie helpt eigenlijk ouders in nood?"
(129) Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(130) Hevig verzet klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg en de Stichting zelf tegen afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd
(131) Actie vaders bij RvdK Zutphen! Medewerkers RvdK onderworpen aan "verhoor"door vaders. Politie greep niet in!
(132) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(133) Jeugdzorg - Openbaar Ministerie
(134) Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
(135) "De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen"
(136) Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
(137) Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
(138) Verzoek 138 aan de Raad voor de Kinderbescherming afschrift compleet dossier met genummerde pagina's
(139) Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
(140) Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
(141) Raad voor de Kinderbescherming
(142) Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
(143) Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
(144) De Hooymans-van Oerle norm. Een kinderrechter behandelt zelf de zaken van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming waarvan haar echtgenoot de algemeen directeur is
(145) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
(146) Raad voor de Kinderbescherming
147=A Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter A
(148) Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
(149) Raad voor de Kinderbescherming
(150) Raad voor de Kinderbescherming
(151) Raad voor de Kinderbescherming
(152) PR-campagne van de Kinderbescherming met "De Raad stelt zich open op" blijkt misleiding van de burger
(153) Raad voor de Kinderbescherming
(154) Raad voor de Kinderbescherming
(155) Raad voor de rechtspraak Den Haag Het voornemen is om in het jaar 2004 de gehele organisatie met het baten en lastenstelsel te laten proefdraaien
(156) Raad voor de Kinderbescherming
(157) Raad voor de Kinderbescherming
(158) Raad voor de Kinderbescherming
(159) Verzoek (159) aan LBIO inning (met) terugwerkende kracht te stoppen. Gewijzigde omstandigheden!
(160) Mr. M. Moszkowicz "Andere tijden" voorbeeld van willekeur en zinloos procederen tegen de kinderbescherming en rechterlijke macht
(161) Raad voor de Kinderbescherming
(162) Raad voor de Kinderbescherming
(163) De belangrijkste taak van de Hoge Raad is burgers geen recht geven op rechtseenheid en rechtsbescherming
(164) Notaris
(165) Raad voor de Kinderbescherming
(166) Raad voor de Kinderbescherming
(167) NOVACAP TULPENFRAUDE Openbare verslagen curator SBC
(168) Raad voor de Kinderbescherming
(169) Selectiecriteria pleegouders! Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als een pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor de pleegzorg
(170) Jeugdzorg
(171) Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
(172) Rietveld Lyceum Doetinchem en omgeving ONVEILIG voor meisje A. Dit vrolijke meisje zit nu opgesloten in KINDERGEVANGENIS
(173) Jeugdzorg
(174) Jeugdzorg
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(176) Nevenfunctieoverzicht Eerste Kamer der Staten-Generaal
(178) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(177) President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
(179) Pamela Hemelrijk: "Ook rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
(180) Notaris
(181) Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
(182) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(183) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(184) Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend.....
(185) De positie van de vader na echtscheiding in de rechtspraak
(186) Gewijzigde vaststelling van de rijksbijdragen en terugvordering van de ten onrechte aan de stichting betaalde bedragen
(187) CDA: De Staat heeft er een groot belang bij dat burgers niet zelf mogen procederen maar dat het procesmonopolie bij de NOvA blijft.
(188) Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(189) Jeugdzorg
190=B Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter B
(191) Beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(192) Een klacht indienen tegen een psycholoog bij het Medisch Tuchtcollege met als grondslag de beroepscode voor psychologen 2007
(193) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(195) Raad voor de Kinderbescherming
(194) OM Openbaar Ministerie en afhandeling strafzaken tegen de elite. Fotomodel tegen CDAer Eurlings
(196) Raad voor de Kinderbescherming
(197)
(198)
(199)
(200)
(201) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
(202)
203 Nederland is een politiestaat! De politie eist identificatieplicht op communiceren
(204)
205 Waar moet u op letten als u staande of aangehouden wordt?
(205)
207=C Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter C
(208) Raad voor de Kinderbescherming
(209) Raad voor de Kinderbescherming
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(211) Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)
(217) Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(219) Jeugdzorg
(220)
(221)
(222) Raad voor de Kinderbescherming
(223)
(224)
(225) Actueel! Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
(226) Jeugdzorg
(227) Jeugdzorg
(228)
(229)
(230) Onderzoeksraad veiligheid Neergestort tijdens nadering, Turkse Boeing 737-800, nabij Amsterdam Schiphol Airport, 25 februari 2009
(231) Raad voor de Kinderbescherming
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(233) Raad voor de Kinderbescherming
(234) Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
(235)
(236)
(237)
(238)
(240)
(241) 1. Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(242)
243=D Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter D
(244) Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
(245)
(246) Jeugdzorg
(247) Troonrede 2014 koopkracht daalt!
248=E Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter E
(249) Raad voor de Kinderbescherming
(250)
(251)
(252)
(253) Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
(254) Troonrede 2012 koopkracht daalt!
(255) Jeugdzorg
(256)
(257)
(258) Notaris
(259)
(260)
(261) Raad voor de Kinderbescherming
(262)
(263) Jeugdzorg Proces-verbaal Griffier
(264)
(265) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(266) Troonrede 2002
(267) Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(268) Raad voor de Kinderbescherming
(269)
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
(271) Startpagina huiselijk geweld
(272) Troonrede 2005
(273)
(274)
(275) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(276)
(277)
(278)
(279)
(280) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(281) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(282) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(283)
(284) 2. Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(285)
(286) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
287=F Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter F
(288) Geld! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
(289) Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
(290)
(291)
(292)
(293)
(294)
295=G Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter G
(296)
(297)
(298) Raad voor de Kinderbescherming
(299)
(300)
(301)
(302) Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
(303)
304=H Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter H
(305)
(306)
(307)
(308)
(309)
(310) Onderaannemers in de jeugdzorg
(311) Jeugdzorg
(312)
313=I Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter I
(314)
315=J Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter J
(316)
(317)
(318)
(319) Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
(320) Raad voor de Kinderbescherming
(321) Raad voor de Kinderbescherming
(322) Klacht gegrond
(323)
(324) De Frans Groenendijk-norm. "Hoe hoger de persoon in de partij-hierarchie, hoe minder kritiek; hoe fanatieker het eigen denkvermogen werd onderdrukt"
(325) Raad voor de Kinderbescherming
(326)
(327) Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
(328)
(329)
(330)
(331)
(332) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(333) Raad voor de Kinderbescherming
(334)
(335) Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
(336) Troonrede 2004
(337) Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
(338) Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
(339) Raad voor de Kinderbescherming - Jeugdzorg
(340) Een sfeerverslag van Hop.
Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
(341)
(342)
(343)
(344)
(345)
(346)
(347)
(348)
(349)
(350)
(351)
(352)
(353)
(354)
(355) Jeugdzorg
(356) Notaris
(357) Raad voor de Kinderbescherming
(358) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
(359) Notaris
(360) VERWEERSCHRIFT 360 tegen het verzoekschrift "Raad voor de Kinderbescherming" om ondertoezichtstelling bovengenoemde minderjarige.
(361) Jeugdzorg
(362) Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
(363) Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
(364)
(365) Geld! De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdienen hier veel geld aan? Wie betalen hiervoor de rekening?
(366) Jeugdzorg
(367)
(368)
(369) Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
(370)
(371)
(372)
(373)
(374)
(375) Voeding! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(376)
(377)
(378) Troonrede 2001
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
(380)
(381)
(382)
(383) Jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen.
(384) Jeugdzorg Proces-verbaal Griffier
(385) Jeugdzorg
(386) Onderaannemers in de jeugdzorg
(387)
(388) Jeugdzorg
(389)
(390)
(391) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(392) Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercocaÔne?
(393)
(394)
(395)
396=K Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter K
(397) Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
(398) Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
(399)
(400) Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
(401) Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
(402)
(403) Geld school en Dienst Uitvoering Onderwijs DUO, geheime onderonsjes over ouders tussen schoolen jeugdzorg
(404)
405=L Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter L
(406) Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?
(407)
(408)
(409)
(410)
(411)
412 Beroepschrift tegen identificatieplicht met toelichting
(413) Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
(414) STASI NEDERLAND
(415) Raad voor de Kinderbescherming
(416)
(417)
(418) Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de RvdK waar u mee te maken heeft!
(419)
(420)
(421)
(422)
(423)
(424) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(426)
(427)
(428) Troonrede 2000
(429) Rekening Hop naar bestuur rechtbank Den Bosch voor schorsing gezag na typefout gemeente Ermelo en verzonnen verhaal!
(430)
(431)
(432) Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
(433) Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
(434) Nadere toelichting wraking kinderrechter Roll door Hop op 6 oktober 2011
(435) Proces-verbaal Griffier
(436) Jeugdzorg
(437) Jeugdzorg
(438)
(439) Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945 lees de geschiedenis van de omroepbijdrage
(440)
(441)
(442)
(443) Jeugdzorg
(444)
(445) Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
(446)
(447)
(448)
(449) Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(450)
(451) Troonrede 2007
(452)
(453)
(454)
(455)
(456)
(457) 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(458) Modelklacht tegen deurwaarder
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(460) Onderaannemers in de jeugdzorg De zaak Logtenberg
(462) Modelklacht tegen deurwaarder
(463) Modelklacht tegen deurwaarder
(461)
(464) Jeugdzorg
(465) Jeugdzorg
(466) Notaris
(467)
(468) STASI NEDERLAND
(469)
(470) Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(471)
(472)
(473)
(474) Jeugdzorg Amsterdam
(475) STASI NEDERLAND
(476)
(477) Troonrede 2011 koopkracht daalt!
(478)
(479) Modelklacht tegen deurwaarder
(480)
(481) Jeugdzorg
(482) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(483) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(484)
(485) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(486) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(487) Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(488)
(489) Notaris
(490)
(491)
(492) Modelklacht tegen deurwaarder
493=M Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter M
494=N Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter N
495=O Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter O
496=P en Q Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter P en Q
(497) Jeugdzorg
(498)
(499) Jeugdzorg
(500)
501=R Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter R
(502)
503=S Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter S
(504) Wraking commissie bezwaarschriften
(505) Onderaannemers in de jeugdzorg
(506) Wraking commissie bezwaarschriften
507=T Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter T
(508) VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(509) Jeugdzorg
(510)
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(512)
(513)
(514) Troonrede 2015 koopkracht daalt!
(515) Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(516)
(517)
(518)
(519)
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(521) Onderaannemers in de jeugdzorg
(522)
(523)
(524)
(525)
(526)
(527)
(528)
(529)
(530)
(531)
(532)
(533)
(534)
(535)
(536)
(537)
(538)
(539)
(540)
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(542)
(543)
(544) Voeding! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(545) Jeugdzorg
(546)
(547) Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!!!!!!!!
(549) Jeugdzorg
550 Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(551) Proces-verbaal Griffier Gerechtsdeurwaarder
(552) Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland
553=U Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter U
554=V Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter V
(555) Groep Hop is TEGEN het massaal afluisteren van burgers door politie en Openbaar Ministerie
(556)
(557)
(558)
560 Troonrede 2016 koopkracht daalt!
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
562 Troonrede 2017 koopkracht daalt!
(563)
(567) Troonrede 2013 koopkracht daalt!
(569)
570=W Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter W
571=X Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter X
(572)
(573)
(574) Kinderrechter rechtbank Den Bosch in de zaak Hop pleegt zelfmoord en springt voor de trein op Centraal station Utrecht
(575) Jeugdzorg
(576)
(577)
(578)
(579)
(580) Troonrede 1989, 1988, 1987,1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
(581) Mensenrechten zijn slechts een afspraak op papier. Mensenrechten zijn niet juridisch afdwingbaar
(582)
(583)
(584)
(585) Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
(586)
(587) Proces-verbaal Griffier
(588)
589=Y Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter Y
(590)
(591)
(592)
(593)
(594)
(595)
(596) Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(597) Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(598)
(599) Ik begrijp het niet zo goed..........
(600) Jeugdzorg
(601)
(602) Jeugdzorg
(603) Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900
(604) Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
(605)
(606) Raad voor de Kinderbescherming
(607)
(608)
(609) Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam"
(610) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
(613)
(615)
(616) Troonrede 2009 Koopkracht daalt!
(617) Jeugdzorg
(618)
(620)
(621)
(622)
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(624)
(625) Eeffectief weerwerk tegen politie en OM na het doen van een aangifte tegen medewerker overheid
(626)
(627)
(628)
(629)
(630)
(631)
(632)
(633)
(632)
(635)
(636) Jeugdzorg
(637) Jeugdzorg
(638) Groep Hop! Het begin! Een sfeerverslag uit christelijk Ermelo en hoe (christelijke) ondernemers met Hop omgingen
(639) Jeugdzorg
(640) Jeugdzorg
(641) Jeugdzorg
(642) Jeugdzorg
(643)
(644)
(645)
(646) Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
(647)
(648)
(649) Troonrede 2003
(650) Raad voor de Kinderbescherming
(651)
(652) Uitspraak Raad van State wraking commissie bezwaarschriften
(653)
(654)
(656) Troonrede 2006
(657) Jeugdzorg
(658) Jeugdzorg
(659)
(660) Troonrede 2010 Koopkracht daalt!
(661)
(662) Troonrede 2008 Koopkracht daalt!
(663) Jeugdzorg
(664) Modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(665) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
(666) Raad voor de Kinderbescherming
(667) Raad voor de Kinderbescherming
(668)
(669)
(670)
(671)
(672) Raad voor de Kinderbescherming
(673) Raad voor de Kinderbescherming
(674)
675=Z Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter Z
(676)
(677)
(678)
(679) 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(680) Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
(681)
(682)
(683)
(684)
(685)
(685)
(686) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(688) STASI NEDERLAND
(689) Jeugdzorg Amsterdam
(691)
(692)
(693)
(696)
(697) Jurisprudentie over melden van nevenfuncties door een ambtenaar!
(698)
(699)
(700)
(701)
(702)
(703)
(704)
(705)
(706)
(707)
(708)
(709)
(710)
(711)
(712)
(713)
(714)
(715)
(716)
(717)
(718)
(719)
(720)
(721) Raad voor de Kinderbescherming
(722) Onderaannemers in de jeugdzorg? Stichting De Combinatie
(723) Onderaannemers in de jeugdzorg? Stichting Zuidzorg
(724)
(726)
729 Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
730 Model informatieverzoek Sociale Verzekeringsbank SVB
731 Model bezwaarschrift tegen SVB/AOW praktijken om besluiten te nemen zonder de burger eerst te horen
732 Model voor procedureel en systematisch procederen tegen SVB
733 Openbaar antecedentenregister medewerkers SVB betrokken bij schendingen 6 EVRM en/of verzonnen verhalen.
734 Openbaar antecedentenregister informanten SVB/AOW
735 Modelberoepschrift tegen SVB besluiten op bezwaarschriften zonder te horen
736 Modelbezwaarschrift tegen weigering schoning dossier van verzonnen verhalen
737 Modelbezwaarschrift tegen BESLUIT SVB weigering compleet dossier verzoek 730
738 Model ingebrekestelling Wet dwangsom indien de SVB een BESLUIT te laat wil nemen
739 Model aangifte tegen SVB medewerkers na mishandeling burger. Grondslag aangifte fraude/verzonnen verhalen
740 Model aangifte tegen SVB medewerkers na misbruik macht/gezag. Burgers complete dossiers blijven weigeren
(741)
(742)
(743) Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
744 Openbare informatie over politieklachtencommissies
(745) Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.
746 Klacht inzake grondslag voor identificatieplicht
747 Actueel! Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(748)
(749) Het verschil tussen Groep Hop en het "christelijke" CDA in de gemeente Ermelo
(750)
(751)
(752) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
(753)
(754)
(756) Jeugdzorg
(765) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
(766) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
(779)
(780)
(781)
(783)
(784)
(785)
(786)
(787)
(789)
(800)
(801)
(802)
(803)
(804)
(805)
(806)
(807) De samenstelling van de Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag 30 oktober 2015 - 18 september 2017
(808)
(809)
(810)
(811)
(812)
(813)
(814)
(815)
(816)
(817)
(818)
(819)
(820)
(821)
(822)
(823)
(824)
(825)
(826)
(827)
(828)
(830)
(831)
(832)
(833)
(834)
(835)
(836)
(837)
(838)
(839)
(840)
(841)
(842)
(843)
(844)
(845)
(846)
(847)
(848)
(849) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(850)
(851)
(851)
(853)
(854)
(855)
(856)
(857)
(858)
(859)
(860)
(861)
(862)
(863)
(864)
(865) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(866) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(867) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg - Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(868) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(869) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(870) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(871) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(872)
(873)
(874)
(875)
(876)
(877)
(878)
(879)
(880)
(881)
(882)
(883)
(883)
(885)
(886)
(887)
(888)
(889)
(890) Slavernij in Nederland.
(891) Slavernij in Nederland.
(892) Slavernij in Nederland.
(893) Slavernij in Nederland.
(894) Slavernij in Nederland.
(895) Slavernij in Nederland. Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie: "De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in"
(896) Slavernij in Nederland. Waaruit blijkt de gratie Gods bij benoeming staatshoofd of nieuwe wetgeving
(897) Slavernij in Nederland. Regel 8 Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992 Regel 8
(898) Slavernij in Nederland. Kenmerken van "de sterke rechtsstaat" Nederland
(899) Slavernij in Nederland. Uw BSN-nummer is uw Burger Slaven Nummer!
(Referenties) Referenties J. Hop Ermelo
(Start RvdK) Overzicht van al mijn websites gelinkt aan de Raad voor de Kinderbescherming
OM Startpagina Openbaar Ministerie
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag
(Jeugdzorg Groningen) Groningen Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Friesland) Friesland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Drenthe) Drenthe Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Overijssel) Overijssel Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Gelderland) Gelderland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Utrecht) Utrecht Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Noord-Holland) Noord-Holland Onderaannemers in de jeugdzorg
(bjz34185945) Amsterdam Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Zuid-Holland) Zuid-Holland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Zeeland) Zeeland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Geen jeugdzorg in Noord-Brabant) Noord-Brabant Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Limburg) Limburg Onderaannemers in de jeugdzorg
(Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverlening) Onderaannemers in de jeugdzorg
(Stichting William Schrikker Groep) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41076982) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41208154) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41052011) Onderaannemers in de jeugdzorg
(BSN) Uw BSN nummer is uw burgerslavennummer
(Oude uitgangsformule) De oude uitgangsformule
Aangifte Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
Griffier Strijd Hop om afgifte bijbaantjes raadsgriffier voor publicatie op internet
Gemeentesecretaris Strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris voor publicatie op internet
partijdigheid Zicht op verkiezingen in de gemeente Ermelo
christelijk Zicht op CDA onderwijs Christelijk College Groevenbeek Ermelo
CBS J. Hop ontvangt graag reacties BSC op uw Wobverzoek 687 voor publicatie op internet?

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,

 

 

 

 

 

Groep Hop wil in 2018 meedoen aan verkiezingen in steeds meer gemeenten met steeds grotere netwerken

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en deed in 2006 mee met verkiezingen in Ermelo. In 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer. In 2014 in Dronten, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Oldambt, Rheden, Purmerend, Putten, Zoetermeer en krijgen steeds meer stemmen. In 2018 willen we in steeds meer gemeenten gaan meedoen met steeds grotere netwerken. Bekijk de Groep Hop website in uw gemeente en verspreid deze informatie binnen uw netwerk. Stem Wijzer Stem Groep Hop in 2018.

Appingedam

Bedum

Bellingwedde

De Marne

Delfzijl

Eemsmond

Groningen

Grootegast

Haren

Hoogezand-Sappemeer

Leek

Loppersum

Marum

Menterwolde

Oldambt

Pekela

Slochteren

Stadskanaal

Ten Boer

Veendam

Vlagtwedde

Winsum

Zuidhorn

 

 

Friesland

Achtkarspelen

Ameland

De Friese Meren
(01-01-2014 herindeling Boarnsterhim - Gaasterland-Sloten - Lemsterland - Skarsterl‚n)

Bolsward

Dantumadiel

Dongeradeel

Ferwerderadeel

Franekeradeel

Harlingen

Heerenveen

HetBildt

Kollumerland en Nieuwkruisland

Leeuwarden

Leeuwarderadeel

Littenseradiel

Menaldumadeel

Nijefurd

Ooststellingwerf

Opsterland

Schiermonnikoog

Smallingerland

Sneek

Terschelling

Tietjerksteradeel

Vlieland

Weststellingwerf

Wunseradiel

Wymbritseradiel

 

 

Drenthe

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

 

Overijssel

Almelo

Borne

Dalfsen

Deventer

Dinkelland

Enschede

Haaksbergen

Hardenberg

Hellendoorn

Hengelo

Hof van Twente

Kampen

Losser

Oldenzaal

Olst-Wijhe

Ommen

Raalte

Rijssen-Holten

Staphorst

Steenwijkerland

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Zwartewaterland

Zwolle

 

 

Gelderland

Bronckhorst

Aalten

Apeldoorn

Arnhem

Barneveld

Berkelland

Beuningen

Brummen

Buren

Culemborg

Doesburg

Doetinchem

Druten

Duiven

Ede

Elburg

Epe

Ermelo

Geldermalsen

Groesbeek
(01-01-2015 herindeling Groesbeek - Millingen aan de Rijn - Ubbergen)

Harderwijk

Hattem

Heerde

Heumen

Lingewaal

Lingewaard

Lochem

Maasdriel

Montferland

Neder-Betuwe

Neerijnen

Nijkerk

Nijmegen

Nunspeet

Oldebroek

Oost-Gelre

Oude IJsselstreek

Overbetuwe

Putten

Renkum

Rheden

Rijnwaarden

Rozendaal

Scherpenzeel

Tiel

Voorst

Wageningen

West Maas en Waal

Westervoort

Wijchen

Winterswijk

Zaltbommel

Zevenaar

Zutphen

 

 

Flevoland

Almere

Dronten

Lelystad

Noordoostpolder

Urk

Zeewolde

 

 

Utrecht

Utrecht

Abcoude

Amersfoort

Baarn

Breukelen

Bunnik

Bunschoten-Spakenburg

De Bilt

De Ronde Venen

Eemnes

Houten

IJsselstein

Leusden

Loenen

Lopik

Maarssen

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Renswoude

Rhenen

Soest

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

Vianen

Wijk bij Duurstede

Woerden

Woudenberg

Zeist

 

 

 

Noord-Holland

Amsterdam

Aalsmeer

Alkmaar
(01-01-2015 herindeling Alkmaar - Graft-De Rijp - Schermer)

Amstelveen

Andijk

Hollands Kroon
(01-01-2012 herindeling Anna Paulowna - Niedorp - Wieringen - Wieringermeer)

Beemster

Bergen-NH

Beverwijk

Blaricum

Bloemendaal

Bussum
Groep Hop is TEGEN een gemeentelijke herindeling per 01-01-2016 Bussum, Muiden , Naarden tot een nieuwe gemeente die later nog groter wordt!

Castricum

Den Helder

Diemen

Drechterland

Edam-Volendam

Enkhuizen

Haarlem

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmermeer,

Heemskerk

Heemstede

Heerhugowaard

Heiloo

Hilversum
Groep Hop is tegen een gemeentelijke herindeling Hilversum, Huizen in een nog grotere gemeente per 01-01-2017

Hoorn

Huizen
Groep Hop is tegen een gemeentelijke herindeling Hilversum, Huizen in een nog grotere gemeente per 01-01-2017

Koggenland

Landsmeer

Langedijk

Laren

Medemblik

Muiden
Groep Hop is TEGEN een gemeentelijke herindeling per 01-01-2016 Bussum, Muiden , Naarden tot een nieuwe gemeente die later nog groter wordt!

Naarden
Groep Hop is TEGEN een gemeentelijke herindeling per 01-01-2016 Bussum, Muiden , Naarden tot een nieuwe gemeente die later nog groter wordt!

Oostzaan

Opmeer

Ouder-Amstel

Purmerend

Schagen
(01-01-2013 herindeling Harenkarspel - Schagen - Zijpe

Stede Broec

Texel

Uitgeest

Uithoorn

Velsen

Waterland

Weesp

Wervershoof

Wijdemeren

Wormerland

Zaanstad 

Zandvoort

Zeevang

 

 

Zuid-Holland

Maassluis  

Oud-Beijerland

Alblasserdam

Albrandswaard

Alphen aan den Rijn
(01-01-2014 herindeling Alphen aan den Rijn - Boskoop - Rijnwoude)

Barendrecht

Krimpenerwaard
(01-01-2015 herindeling Bergambacht - Nederlek - Ouderkerk - Schoonhoven - Vlist)

Nissewaard
(01-01-2015 herindeling Bernisse - Spijkenisse)

Binnenmaas

Bodegraven

Brielle

Capelle aan den IJssel

Cromstrijen

Den Haag

Delft

Goeree-Overflakkee
(01-01-2013 herindeling Dirksland - Goedereede - Middelharnis

- Oostflakkee

Dordrecht

Giessenlanden

Gorinchem

Gouda

Molenwaard
(01-01-2013 herindeling Graafstroom - Liesveld - Nieuw-Lekkerland

Hardinxveld-Giessendam

Hellevoetsluis

Hendrik-Ido-Ambacht

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Korendijk

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Leerdam

Leiden

Leiderdorp

Leidschendam-Voorburg

Lisse

Midden-Delfland

Nieuwkoop

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Papendrecht

Pijnacker-Nootdorp

Reeuwijk

Ridderkerk

Rijswijk

Rotterdam

Schiedam

Sliedrecht

Strijen

Teylingen

Vlaardingen

Waddinxveen

Wassenaar

Westland

Westvoorne

Voorschoten

Zederik

Zoetermeer

Zoeterwoude

Zuidplas

Zwijndrecht

 

 

Zeeland

Borsele

Goes

Hulst

Kapelle

Middelburg

Noord-Beveland

Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Sluis

Terneuzen

Tholen

Veere

Vlissingen

 

 

Noord-Brabant

Aalburg

Alphen-Chaam

Asten

Baarle-Nassau

Bergeijk

Bergen op Zoom

Bernheze

Best

Bladel

Boekel

Boxmeer

Boxtel

Breda

Cranendonck

Cuijk

Deurne

Dongen

Drimmelen

Eersel

Eindhoven

Etten-Leur

Geertruidenberg

Geldrop-Mierlo

Gemert-Bakel

Gilzeen Rijen

Goirle

Grave

Haaren

Halderberge

Heeze-Leende

Helmond

's-Hertogenbosch
(01-01-2015 herindeling 's-Hertogenbosch - Maasdonk - Oss)

Heusden

Hilvarenbeek

Laarbeek

Landerd

Lith

Loon op Zand

Mill en Sint Hubert

Moerdijk

Nuenen,Gerwen en Nederwetten

Oirschot

Oisterwijk

Oosterhout

Reusel-De Mierden

Roosendaal

Rucphen

Schijndel

SintAnthonis

Sint-Oedenrode

Sint-Michielsgestel

Someren

Son en Breugel

Steenbergen

Tilburg

Uden

Valkenswaard

Veghel

Veldhoven

Vught

Waalre

Waalwijk

Werkendam

Woensdrecht

Woudrichem

Zundert

 

Limburg

Beek

Beesel

Bergen

Brunssum

Echt-Susteren

Eijsden

Gennep

Gulpen-Wittem

Heerlen

Horst aan de Maas

Kerkrade

Landgraaf

Leudal

Maasgouw

Maastricht

Margraten

Meerssen

Mook en Middelaar

Nederweert

Nuth

Onderbanken

Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Schinnen

Simpelveld

Sittard-Geleen

Stein

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Venlo

Venray

Voerendaal

Weert

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2017 voor u op internet!


Ermelo "Natuurterreur" in Ermelo. Groep Hop Ermelo wil de Groevenbeekse Heide uitbreiden tot de spoorlijn (zoals het vroeger ook zo was) en tot de bebouwde kom Ermelo Zuid (zoals het vroeger ook zo was). De Groevenbeekse Weide vervangen door herstel van de heide. Toelichting.
562 Troonrede 2017 koopkracht daalt!
560 Troonrede 2016 koopkracht daalt!
514 Troonrede 2015 koopkracht daalt!
247 Troonrede 2014 koopkracht daalt!
567 Troonrede 2013 koopkracht daalt!
254 Troonrede 2012 koopkracht daalt!
477 Troonrede 2011 koopkracht daalt!
660 Troonrede 2010 Koopkracht daalt!
616 Troonrede 2009 Koopkracht daalt!
662 Troonrede 2008 Koopkracht daalt!
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 

 

 

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.