"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

J. Hop Ermelo: "Structureel probleem personeel Openbaar Ministerie is hun weerzinwekkende partijdigheid voor personeel van overheid en publieke organisaties".

Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

DOEN BEKENNEN? "Ik beken geen letter"

Wanneer gaan jullie (Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken) de GBA fraudeurs gemeente Ermelo, de jeugdzorg heks met haar verzonnen verhaaltjes en "succesvolle tegenwerking", het personeel van de Raad voor de Kinderbescherming met 14 klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK (een nieuw Nederlands record) en het antidateren/frauderen met rechterlijke beschikkingen in dit zaakje aanpakken?

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

Wanneer gaan jullie (Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken) de GBA fraudeurs gemeente Ermelo, de jeugdzorg heks met haar verzonnen verhaaltjes en "succesvolle tegenwerking", het personeel van de Raad voor de Kinderbescherming met 14 klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK (een nieuw Nederlands record) en het antidateren/frauderen met rechterlijke beschikkingen in dit zaakje aanpakken? lees verder

 

 

"Gefabriceerd bewijs" na politiegeweld in Eindhoven.

De succesvolle tegenwerking van ouders door jeugdzorg, rechtbank en RvdK bij kinderbeschermingsmaatregelen

Door J. Hop Ermelo

Wanneer ouders te maken krijgen met de jeugdzorgindustrie dan hebben die ouders een flink probleem simpelweg omdat de rechtspraak in Nederland bij kinderbeschermingsmaatregelen al decennia niet meer functioneert en rechters meestal zo partijdig zijn als de pest voor de overheid bijvoorbeeld jeugdzorg, RvdK, gemeenten en Openbaar Ministerie. De meeste hoorzittingen zijn schijnvertoningen en beschikkingen zitten al in de computer want in onderonsjes tussen rechters, jeugdzorg, RvdK en OM buiten de hoorzittingen om is het zaakje al beklonken. Het spreekt vanzelf dat kinderrechters vervolgens niet naar het verweer van de ouder(s) willen kijken want dat past niet in het toeschrijven naar de gewenste conclusie.

Als u een verzoekschrift bij de kinderrechter heeft ingediend dat niet past in het toeschrijven naar gewenste jeugdzorg conclusies dan blijft dat verzoekschrift van u maandenlang liggen bij de rechtbank eea afgesproken in hun onderonsjes buiten de hoorzitting om met als doel uw stevig procedureel weerwerk onderuit te halen. Als u in hoger beroep gaat dan zal de jeugdzorgindustrie alles in het werk stellen om dat hoger beroep te frustreren waarbij vanzelfsprekend het Gerechtshof ook in onderonsjes met de jeugdzorg buiten de hoorzittingen om afspreekt om uw hoger beroep maanden te laten liggen. De rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregel DEUGT niet en is totaal verrot en kan beter helemaal worden afgeschaft want dan weten ouders gelijk waar ze aan toe zijn namelijk hun kinderen worden gejat met SUCCESVOLLE TEGENWERKING van de jeugdzorgindustrie en ongelijke doorlooptijden ingediende procedures door BJZ/RvdK tov een ouder.

Van belang is dat ouders die met de jeugdzorgindustrie te maken krijgen ervan uitgaan dat ze worden tegengewerkt en dat de bejegening van ouders door de jeugdzorgindustrie dan ook alleen maar contraproductief zal werken met het oogmerk steeds meer geld aan kinderbeschermingsmaatregelen te kunnen verdienen en de werkgelegenheid in deze industrie in stand te houden en waar maar mogelijk is steeds uit te breiden. Het is slimmer om je goed te realiseren dat je kinderen zijn gejat en dat je je kinderen door "de beesten" die werken voor rechtbanken ook niet meer zal terugkrijgen.

Denk gewoon eens na.

Een OTS betekent veel geld. Een gezinsvoogdij-instelling zal er in beginsel dan ook van alles aan doen om die geldstroom in stand te houden en waar mogelijk met uithuisplaatsing van kinderen uit te breiden. De jeugdzorgindustrie heeft een financieel belang bij zoveel mogelijk OTS en UHP en hun personeel hebben natuurlijk financieel belang bij hun eindejaarstoeslagen.

Als er fouten worden gemaakt zal de beroepsgroep liever kinderen naar de klote helpen en gezinnen vernietigen maar in geen geval gemaakte fouten toegeven. Je ziet dan ook steeds hetzelfde patroon in zulke zaken. Ouders worden waar dat maar mogelijk is SUCCESVOL TEGENGEWERKT.

Als een zaakje niet deugt dan zie je dat gelijk na het indienen van allerlei informatieverzoeken. Er wordt zoveel mogelijk gerekt, getreitert en tegengewerkt om gevraagde informatie niet te geven. Immers als er niets aan de hand kan gelijk afschrift van alle gevraagde stukken verkregen worden.

Als een zaakje niet deugt dan zie je dat ook gelijk als kinderen door de beroepsgroep als wapen worden ingezet tegen de ouders. Als je klachten tegen het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming durft in te dienen of een kinderrechter hebt gewraakt dan moet je niet vreemd opkijken dat als repressaillemaatregel in een geheim onderonsje tussen RvdK en rechter je kind in het geheim uithuis wordt geplaatst of met spoed (V)OTS krijgt.

Het is natuurlijk in het belang van de jeugdzorgindustrie om zaakjes mbt kinderbeschermingsmaatregelen achter gesloten deuren te houden zonder controle van buitenaf. Ongelijke doorlooptijden zijn de normaalste zaak van de wereld bij rechtbanken waarbij de zaakjes van jeugdzorg en RvdK direct worden behandeld en de verzoeken van ouders maanden blijven liggen en als ondertussen de jeugdzorg een verzoek indient wordt dat verzoek eerst behandeld om de zaak ingediend door ouders die er dan al maanden ligt helemaal niet meer te behandelen. Klachten tegen de griffie worden niet behandeld of in de prullenbak gegooid.

Ook een mooie methode voor contraproductieve jeugdzorg is het benoemen van twee gezinsvoogden voor twee kinderen uit hetzelfde gezin. De ouder worden stapelgek gemaakt met allerlei afspraken met twee verschillende gezinsvoogden. U begrijpt het al onze geweldige onafhankelijke kinderrechters zijn het natuurlijk helemaal eens met dit soort contraproductieve jeugdzorg in strijd met iedere huis-, tuin en keukenlogica want ook de griffie moet aan het vreten gehouden worden.

Het wraken van kinderrechters is niet alleen een prima manier om een partijdige kinderrechter aan te pakken maar ook een fantastische manier om vervolgens inzicht te krijgen hoe met liegen en bedriegen door de wrakingskamer in de wrakingsbeschikking wordt toegeschreven naar de conclusie wraking ongegrond of wraking niet-ontvankelijk om de rechtercollega van dezelfde rechtbank kost wat kost de hand boven het hoofd te houden en de jeugdzorgindustrie tegen kritiek van buitenaf te beschermen.

Als je te maken krijgt met de Raad voor de Kinderbescherming is mijn advies altijd. Hou ze buiten de deur en ga niet met ze in gesprek, geef geen toestemming om informanten te benaderen en geef geen toestemming om met je kinderen te spreken. In de praktijk heeft dit beruchte bestuursorgaan overal maling aan en praten ze met kinderen op school en/of praten ze met informanten. Het enorme voordeel voor ouders om NIET met personeel van de Raad voor de Kinderbescherming te praten is dat er vanzelf een CONCEPT rapport komt en daar kun je eventueel met een klachtenprocedure op gaan reageren. Je hoeft niet bang te zijn voor repressie want kinderrechters praten bijna altijd als papegaaien de RvdK na en ook al is er NIETS AAN DE HAND MET UW KIND DAN NOG ZAL DE KINDERRECHTER ALTIJD EEN VOTS OF OTS UITSPREKEN want uw gezin moet worden onderzocht door een leger aan allerlei hulpverleners om de werkgelegenheid in de jeugdzorgindustrie in stand te houden. In een zaak had een moeder wel 17 "hulpverleners" en die was de hele week bezig met hulpverleners en toch haar kinderen kwijt met "kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen" en het legertje hulpverleners wordt op het volgende slachtoffer afgestuurd want de kindertehuizen moeten vol zitten en pleegouders kunnen hun hypotheek betalen met steeds meer pleegkinderen. Het zal geen verrassing zijn dat na contraproductieve bemoeienis van RvdK en/of jeugdzorg met een gezin er weer een gezin is vernietigd, kinderen uithuis zijn geplaatst en ouders kunnen eindigen in een gesloten inrichting of schuldsanering want kost wat kost probeert de jeugdzorgindustrie met SUCCESVOLLE TEGENWERKING jou kapot te maken.

Lachwekkend is ondertussen ook het vaste toespraakje van de kinderrechter: "U ALS OUDER MOET SAMENWERKEN MET DE GEZINSVOOGD!" Dit soort rechters valt gelijk door de mand wegens hun partijdigheid voor een gezinsvoogd, want die gezinsvoogd hoeft van diezelfde kinderrechter immers niet met ouders samen te werken. Die heeft daar ook geen enkel (financieel) belang bij. Vervolgens zie je dan ook alleen maar SUCCESVOLLE TEGENWERKING gezinsvoogd bij kinderbeschermingsmaatregelen en de zaak explodeert. De kinderen zie je na jaren "jeugdzorg" eindigen als zwervers op straat uitgekotst door de jeugdzorg want die beroepsgroep heeft het nog drukker met de volgende lading kinderen ook al weer in hun macht gekregen door kritiekloze en ernstig falende (kinder)rechters.

Na bijna 20 jaar praktijkervaring vind ik (kinder)rechters de weerzinwekkenste beroepsgroep van Nederland. Ze kijken nergens naar, schrijven toe naar de door de jeugdzorg gewenste conclusie door zaken die ouders aanvoeren met opzet weg te laten of te verdraaien. Je kunt niet winnen ze zijn vrijwel altijd partijdig voor de Staat en haar bestuursorganen. Kinderrechters vinden mij (Hop) ook niet zo aardig want ik heb heel veel praktijkervaring met hoorzittingen achter gesloten deuren.  Als een kinderrechter de zaak opent en zegt "er is sprake van een crisisuithuisplaatsing" omdat de jeugdzorg dat in een onderonsje al heeft gezegd reageer ik gelijk citaat: "Hoe komt u daar nu bij u bent zo partijdig als de pest en heeft uw voor de jeugdzorg partijdige mening al weer klaar". Zoiets vinden ze niet zo leuk.

 

De rechtspraak in Nederland deugt niet!

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

De rechtspraak in Nederland DEUGT NIET en het wordt alleen maar erger. Ik was december 2013 bij de rechtbank in Assen (Bovengenoemd OM zaakje tegen Hop). Vroeg in welke zaal wordt de zaak gehouden? De bode een arrogante klootzaak weigerde mij dat meermalig te vertellen. Hij vroeg mij waarom wilt u dat weten. Ik zei dat gaat u niets aan en dat vertel ik de rechter wel. (Memo Hop voor de lezer: "Altijd checken bij de zittingzaal wie er hoe lang al binnen zit voor overleg achter gesloten deuren!) Vervolgens vroeg ik wie zijn er nog meer belanghebbenden in deze zaak en wie is de rechter? Deze arrogante klootzaak weigerde ook dat te vertellen. Ik vroeg om een kopietje van de rollijst en die kreeg ik ook niet want ik wilde ook weten hoeveel tijd er was ingepland voor de zaak. Kreeg ik ook niet. Vervolgens vroeg ik om een A4-tje om een klacht tegen hem in te dienen want deze arrogante klootzaak een bode bij de rechtbank Assen wilde ook zijn naam niet zeggen en ik kreeg een klein geel plakbriefje om mijn klacht op te schrijven en in te leveren. Op de voorkant de klacht geschreven en op de achterkant mijn adres. Deze smeerlap gooide mijn klacht, na inlevering, vervolgens gelijk in de prullenbak achter de informatiebalie en ik moest vervolgens nog wat extra zinnen schrijven op mijn pleitnotitie.

De politie bij de rechtbank Assen is verrot en zo partijdig als de pest voor rechtbank personeel. In Assen werd een klachtzaak ingediend tegen een bode bij de informatiebalie. Die bode gooide de tegen hem ingediende klachtzaak van de klagende burger gelijk in de prullenbak.

Van die bode die een klachtzaak van een burger in de prullenbak gooide en zijn naam niet wilde zeggen werd een foto gemaakt. Een advocaat zag dat en snelde naar de informatiebalie om te klikken dat er van die bode een foto was gemaakt. Die bode - een arrogante klootzak- snelde naar die persoon en eiste zijn mobiel op en die foto van hem moest gewist worden. Dat werd geweigerd en met veel machtsvertoon werd de politie erbij gehaald. De burger vertelde dat hij een foto van die bode had gemaakt als bewijs dat het die persoon was die een klachtzaak van een burger tegen diezelfde in de prullenbak gooide. Dat hoort niet kon de politie nog wel uitbrengen. De fotograaf werd opgepakt en na herhaalde weigering om de foto van die "foute bode" te wissen -omdat het bewijsmateriaal was tegen een medewerker rechtbank Assen die een tegen hem ingediende klachtzaak in de prullenbak gooide, hij ook zijn naam niet wilde zeggen- de rechtbank uitgezet.

De "foute bode" mocht van de politie aan het werk blijven in de rechtbank als weer een praktijkvoorbeeld hoe partijdig de politie voor overheidspersoneel is.

De rechtspraak in Nederland is ondertussen al zo verrot dat zelfs een bode een tegen hem ingediende klachtzaak rustig gelijk in de prullenbak gooide als voorbeeld van de schijnvertoning klachtregeling bestuur rechtbank Assen en bewijs van totale minachting van de rechtspraak jegens de gewone burger. Je maakt nog wat mee als je procedureel met stevig weerwerk tegen (kinder)rechters wilt procederen.

De toon was gezet het is een bende in de rechtspraak en het is in die industrie STRUCTUREEL ERNSTIG MIS! De partijdigheid van "rechters" voor de overheid is ronduit walgelijk. De bode verdween in de zittingzaal en ik keek gelijk naar de begintijd. Langer dan zes minuten bleef hij weg voor overleg met de rechter. Ik hield de deur van de zittingzaal goed in de gaten. Het overleg tussen bode, Officier van Justitie die kennelijk al in de zittingzaal zat, en de betrokken rechter duurde dus zes minuten. Ze wisten alle drie dat ik de naam van de rechter, de naam van de OvJ, de naam van de zittingzaal had gevraagd aan de balie en ze kenden mijn reputatie en wisten alle drie dat ik gelijk de rechter zou wraken als die met de Officier van Justitie achter gesloten deuren door mij zou worden aangetroffen. Het overleg over de zaak voor de zitting duurde immers zes minuten. Kennelijk werd achter gesloten deuren besloten dat de betrokken OvJ VIA DE ACHTERDEUR VAN DE ZITTINGZAAL ZOU GAAN VERLATEN. FEIT: Er was geen OvJ in de zittingzaal in de zaak Openbaar Ministerie tegen Hop toen Hop de zittingzaal binnenkwam. 

Aan de roodoplopende kop van de rechter kon je al zien dat de uitspraak voor de hoorzitting al bekend was. Ik vroeg haar of ik ervan uit mocht gaan dat zij als rechter niet in Stasi Oost-Duitsland had gewerkt en ze bevestigde dat. Ik deelde haar mede dat ik wel in de DDR had gewerkt en van mening was dat er sprake was van Stasi praktijken en een politiek proces tegen Hop in de onderhavige zaak en dat ik het taalgebruik "Stasi praktijken" daarom mocht gebruiken want ik had immers in die periode in "Stasi Oost-Duitsland gewerkt.

Ze weigerde een openbare hoorzitting, ze wilde immers geen pottenkijkers.

Ze weigerde ook uitstel van de zaak om onderzoek te doen naar de rechter. Bij de informatiebalie weigerde de bode de naam van de rechter 457 en weigerde de bode de naam van de andere belanghebbenden te vertellen.

Ze onderbrak mij meerdere malen bij het precies voorlezen tot en met pagina twee van de pleitnotities. Ik wraakte haar vervolgens gelijk en ik moest eerst nog even bakkeleien met haar over de inhoud van het PV, zij wilde belangrijke uitspraken van mij niet opnemen en mijn toelichting op de wraking wegens objectieve partijdigheid. Ze hadden kennelijk haast daar in Assen om dit zaakje er even snel door heen te jagen. Zo haastig dat die stommelingen zelf niet eens in de gaten hadden dat het PV knip en plakwerk was met passages uit een andere zaak. Hoe stom moet je zijn vraag ik me af om in de rechtspraak te werken om zulke blunders te maken terwijl je weet dat er een procedureel zeer geduchte tegenstander tegenover je zit die veel ervaring heeft opgedaan.

 

 

De hoorzitting in de wrakingskamer bewees gelijk het door Hop steeds aangeklaagde KNIPPEN EN PLAKKEN. De PV van de hoorzitting met Hop was ook weer knippen en plakken met een deel uit een andere zaak. Ik kreeg dus geen goed PV zonder knippen en plakken maar gewoon met het gedeelte uit een andere zaak het bleef gewoon in het PV staan. Ik kreeg ook geen PV hoorzitting wrakingskamer.

De wrakingskamer vertelde ik gelijk dat ik niet meer terugkwam als de wraking ongegrond verklaard werd en ik mijn pleitnotitie niet mocht voorlezen. Want zo gaat dat in Nederland. De overheid mag dikke dossiers met verzonnen verhalen inleveren en als burger mag je je pleitnotitie met VOORVRAGEN niet eens voorlezen. Vanzelfsprekend was ook deze wraking ongegrond en toegeschreven naar de gewenste conclusie. De schijnvertoning partijdige rechtspraak druipt er tegenwoordig vanaf en ik vind dan ook dat je dit soort rechtspraak ook beter kan afschaffen.

Ik had het al gezegd bij de wrakingskamer.

Ik Hop kom niet meer terug als de wraking ongegrond wordt verklaard en jullie zoeken het maar uit met dit zooitje.

De rechtspraak in Nederland is totaal verrot en vrijwel altijd zo partijdig als de pest voor de overheid. De Officier van Justitie die mocht alles inleveren wat hij wilde. Op geen letter had deze voor de OvJ superpartijdige rechter commentaar.

DE TEGENSTELLING EN BEWIJS WEERZINWEKKENDE PARTIJDIGHEID BETROKKEN RECHTER.

Hop had van tevoren helemaal niets ingeleverd en wilde met zijn pleitnotitie stevig verweer ter zittingvoeren en de OvJ zat niet (meer) in de zittingzaal dus het OM kon geen verweer tegen de pleitnotities van Hop voeren. Het OM/De OvJ zat immers niet meer in de zittingzaal. Hop voerde alleen stevig verweer op de hoorzitting met zijn met zorg opgestelde pleitnotitie. Maar die paar pagina's pleitnotities mocht Hop dus niet voorlezen want zo verrot is de rechtspraak inmiddels als het gaat om rechtspraak TEGEN DE BURGER en partijdig voor de overheid. De OvJ mag alles, de burgers niets. Als de OvJ niet meer in de zittingzaal zit mag de burger zijn pleitnotities niet voorlezen van een paar pagina's.

De partijdigheid ligt het duimendik op. De wrakingskamer vond dat Hop voor de hoorzitting de naam van de rechter had moeten vragen. Hop had dit ook gedaan maar kreeg die naam niet en had daarover een klacht ingediend. Het partijdige zootje van de wrakingskamer vandezelfde rechtbank weigerde om naar de klachtzaak van Hop te kijken als bewijs dat de naam van de rechter aan Hop geweigerd was. Zoals gebruikelijk in de verrotte Nederlandse rechtspraak wordt wat rechters niet past in hun voor de overheid partijdige rechtspraak gewoon weggelaten. De naam van de betrokken rechter werd Hop geweigerd bewijsbaar met kopie ingediende klachtzaak ingeleverd bij de wrakingskamer. De wrakingkamer oordeelde dat Hop voor de hoorzitting de naam van de rechter maar moest opvragen.

Nou ja, peperdure universitaire opleiding van dit zooite bij de rechtbank Noord Nederland is gewoon weggegooid geld. De OvJ mag alles inleveren en zeggen wat die wil. Hop had niets ingeleverd maar voerde verweer op de hoorzitting en moest bij pagina 2 van zijn pleitnotitie zijn mond houden en mocht geen pleitnotitie van een paar pagina's niet conform voorlezen. Ik moest de naam van de rechter voor de hoorzitting maar opvragen maar dat had ik gedaan en die naam was me geweigerd.

De Officier van Justitie in de onderhavige zaak klaagde ook al over Hop citaat: "Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties".

Hoe zou dat nou komen...................

Ik ben niet meer naar (schijnvertoning) Assen toegegaan en wens de OvJ c.s. heel veel plezier met de voor het OM bij voorbaat gewonnen zaakje tegen Hop. De partijdigheid van de rechtspraak voor de OvJ droop er bij voorbaat weer vanaf.

Kansloos voor Hop en de uitspraak in deze zaak was voor de hoorzitting al bekend. Een grote schijnvertoning..........................

 

 

De gevaren van de rechtspraak. Samenvatting en conclusie.

1. Hop ontving memo's over intern overleg bij OM citaat: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

2. 2013 De Officier van Justitie mag alles inleveren wat die wil op geen letter had de rechter commentaar.

3. 00-12-2013 Hop leverde NIETS in en wilde stevig verweer voeren op de hoorzitting met een pleitnotitie van een paar pagina's met wat VOORVRAGEN

4. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop de naam van de rechter te vertellen.

5. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop de naam van de OvJ te vertellen.

6. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop de naam te vertellen van de zittingzaal waar de zaak gehouden werd.

7. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop te vertellen wie er meer meer opgeroepen waren.

8. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop te vertellen hoeveel tijd voor de zaak uitgetrokken was.

9. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop een A4tje om een klacht tegen hem op te schrijven met gaf Hop een klein geel post-it memo papiertje. Hop schreef daar de klacht op en de bode gooide de klacht van Hop in de prullenbak.

10. 00-12-2013 De burger die bij Hop was werd de rechtbank uitgezet omdat die een foto had gemaakt van de bode die de klachtzaak van Hop in de prullenbak had gegooid.

11. 00-12-2013 Overleg buiten de hoorzitting om in de zittingzaal achter gesloten deuren tussen bode, kennelijk OvJ en rechter.

12. 00-12-2013 Bij binnenkomst zat de rechter met een vuurrode kop kennelijk van ingehouden woede over Hop.

13. 00-12-2013 De OvJ kad de zitingzaal kennelijk via de achterdeur verlaten om een groot schandaal te voorkomen over de onderonsjes tussen rechter en OvJ buiten de hoorzitting om zoals dat vroeger ook bij de RvdK gebeurde door Hop succesvol aangeklaagd.

14. 00-12-2013 Er zat geen Officier van Justitie, de eiser, in de zittingzaal in dit zaakje met opzienbarende interne memo's.

15. 00-12-2013 De Officier van Justitie zat NIET in de zittingzaal er was dus niemand van het OM die kon reageren op de pleitnotities van Hop tijdens deze hoorzitting.

16. 00-12-2013 Oplossing. Dus had de rechter in deze zaak TWEE PETTEN OP rechter en OvJ om Hop toch aan te kunnen pakken.

17. De rechter wilde dit smerige zaakje tegen Hop alleen achter gesloten deuren houden.

18. 00-12-2013 De rechter wilde geen uitstel van de zaak om onderzoek te kunnen doen naar de rechter.

19. 00-12-2013 De rechter wilde Hop niet zijn pleitnotities precies laten voorlezen. Er was voldoende tijd. De OvJ was er immers niet (meer).

20. 00-12-2013 Gebakkelei over het PV tbv de wrakingskamer, de rechter wilde belangrijke info van de hoorzitting niet opnemen.

21. 00-12-2013 Hop moest in de rechtbank blijven, de wraking zou gelijk worden behandeld.

22. 00-12-2013 Hop ontdekt dat het PV van de hoorzitting niet klopt KNIPPEN EN PLAKKEN met passages uit een andere zaak.

23. 00-12-2013 Hop verteld de wrakingskamer gelijk dat hij NIET MEER TERUGKOMT als de wraking ongegrond wordt verklaard en hij zijn met zorg opgestelde pleitnotities met VOORVRAGEN, in strijd met 6 EVRM en Bupoarrest, niet mag voorlezen.

24. 00-12-2013 De klachtzaak van Hop tegen (gebeurtenissen) bij de griffie wordt door de wrakingskamer ter zijde geschoven.

25. 00-12-2013 Dat het OM alles mag inleveren op geen letter van het OM hadden de rechters van deze rechtbank commentaar.

26. 00-12-2013 Dat Hop geen zorgvuldig opgestelde pleitnotities van een paar pagina's voor stevig weerwerk ter hoorzitting terwijl de eiser de OvJ er niet (meer) was. Er was dus alle tijd voor het voorlezen van die paar pagina's.

27. 00-12-2013 Geen gelijk uitspraak van de wrakingskamer, terwijl ze met spoed bijeenkwamen.

28. 2013-2014 Vermoedelijk overleg tussen bestuur rechtbank, wrakingskamer en OM hoe op verweer met pleitnotities ter hoorzitting zonder van tevoren (voor de hoorzitting) stukken in te leveren en de wraking van Hop gereageerd moet gaan worden. Ik heb bewijs van dit overleg buiten de hoorzitting wrakingskamer te weten een procedureel schrijven of de rechtbank in deze zaak nu wel of niet bevoegd was. (Memo Hop: Het is de gewoonte bij de rechtspraak dat rechters in zaken met Hop met de overheid overleggen buiten de hoorzittingen om hoe op verweer van Hop gereageerd moet gaan worden. (Bijv. Nienhuis/Leenders Arnhem.)

29. 2013-2014 Het duurde een paar weken en toen kwam de uitspraak: Wraking ongegrond. Hop mag zijn pleitnotities NIET voorlezen maw Hop mag geen stevig weerwerk voeren op de hoorzitting van een paar pagina's terwijl de OvJ wel van alles mocht inleveren.

30. 00-04-2014 Hop ontvangt maanden later nog wel een brief van deze rechtbank dat de bevoegdheid van de rechtbank ter discussie staat. Hop reageert niet (meer). Hij mocht immers zijn pleitnotities ter plekke voor stevig weerwerk te plekke in de zittingzaak niet voorlezen.

31. 2012-2013-2014 Het OM mocht van alles inleveren bij de rechtbank op geen letter van het OM was commentaar. Hop had voor de hoorzitting GEEN STUKKEN ingeleverd en wilde alleen (stevig procedureel) verweer voeren op de hoorzitting met een paar pagina's pleitnotities EN DAT MOCHT NIET.
De problemen over de weerzinwekkende partijdigheid van de rechtspark voor de overheid OM, jeugdzorg, RvdK, gemeente zijn STRUCTUREEL EN WALGELIJK. Met deze verrotte mentaliteit in de rechtspraak worden burgers ten onrechte veroordeeld, uitgezogen en uitgemolken en verdiend dit zooitje veel geld aan wanprestatie. Ze hebben dus financieel belang bij wanprestaties van rechters want dan verdienen ze heel veel geld. Als in de luchtvaartindustrie werd gewerkt zoals in de Nederlandse rechtspraak dan vlogen er geen vliegtuigen meer want die zijn allemaal al lang uit de lucht gedonderd.

2014 En burgers jullie weten het, als het OM de OvJ voor de hoorzitting (achter gesloten deuren) al gezellig binnen bij de rechter zit voor onderonsjes buiten de hoorzitting om dan weten jullie KANSLOOS IK WORDT HIER NET ALS HOP VANTEVOREN GENAAID. Heb jullie een peperdure advocaat bij je, waarom durft die daar niets over te zeggen, geen bezwaar tegen te maken?

De klachtzaak van Hop hoort niet in de vuilnisbak maar het vuilnis in de zittingzaal met TWEE PETTEN OP RECHTER EN OVJ.

Met de allervriendelijkste groeten aan de persafdelingen van landelijk parket, ressortsparketten, arrondissementsparketten onder verwijzing naar OM geheime memo's over Hop. Jullie mochten alles inleveren op geen letter had de rechtspraak commentaar. Hop leverde niets in maar voerde alleen maar stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie van een paar pagina's. De OvJ was er NIET (meer) maar Hop mocht die paar pagina's pleitnotities met voorvragen niet nauwgezet voorlezen. Want zo gaat dat in Nederland. HET IS STRUCTUREEL MIS IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK! En wanneer is dat partijdige gedonder bij jullie OM een keer afgelopen dat de OVJ buiten de hoorzitting om al gezellig bij de rechter zit achter gesloten deuren. In mijn zaak vluchtte de OvJ kennelijk via de achterdeur de zittingzaal uit en hij was er dus niet meer in die zaakje tegen Hop met fantastisch memo's citaat: "Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen

Nou ik beken niets geen letter en ik mocht mijn pleitnotities tbv stevig procedureel weerwerk ter hoorzitting zonder Officier van Justitie (de eiser) NIET voorlezen.

Veel leesplezier beste burgers van Nederland, jullie weten nu op welke gevaren in de rechtspraak je zou kunnen letten.

Hop weet niet wat het OM vanaf 00-12-2013 nog heeft ingeleverd. Weet ook niet hoe het OM (de OvJ was de rechtszaal kennelijk via de achterdeur uitgevlucht om gelijk wraking rechter door Hop te voorkomen) op de pleitnotities van Hop heeft gereageerd mondeling of schriftelijk...... Verder geen info meer ontvangen in dit zaakje anders dan een brief over de competentie van de rechtbank april 2014 waar ik niet op gereageerd heb. Naar hoorzitting(en) ga ik niet meer want ik mag toch mijn pleitnotities niet voorlezen. Ze zoeken het verder maar uit met dat zooitje daar in Assen.

"Gefabriceerd bewijs" na politiegeweld in Eindhoven.

De succesvolle tegenwerking van ouders door jeugdzorg, rechtbank en RvdK bij kinderbeschermingsmaatregelen

Tot uw dienst. J. Hop

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten