GROEP HOP LELYSTAD

124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle in zaak Weber Lelystad GEGROND!
Handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro
Testament/erfenis: Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar in het gezin niet als kind aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Testament/erfenis: Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Lelystad

Contact: lees verder

 

 

Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode?

Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd de "foute bode" niet door de politie opgepakt en de rechtbank uitgezet omdat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in de prullenbak gooide? Die "foute bode" ook zijn naam niet wilde zeggen.

De politie bij de rechtbank Assen is verrot en zo partijdig als de pest voor rechtbank personeel. In Assen werd een klachtzaak ingediend tegen een bode bij de informatiebalie. Die bode gooide de tegen hem ingediende klachtzaak van de klagende burger gelijk in de prullenbak.

Van die bode die een klachtzaak van een burger in de prullenbak gooide en zijn naam niet wilde zeggen werd een foto gemaakt. Een advocaat zag dat en snelde naar de informatiebalie om te klikken dat er van die bode een foto was gemaakt. Die bode - een arrogante klootzak- snelde naar die persoon en eiste zijn mobiel op en die foto van hem moest gewist worden. Dat werd geweigerd en met veel machtsvertoon werd de politie erbij gehaald. De burger vertelde dat hij een foto van die bode had gemaakt als bewijs dat het die persoon was die een klachtzaak van een burger tegen diezelfde in de prullenbak gooide. Dat hoort niet kon de politie nog wel uitbrengen. De fotograaf werd opgepakt en na herhaalde weigering om de foto van die "foute bode" te wissen -omdat het bewijsmateriaal was tegen een medewerker rechtbank Assen die een tegen hem ingediende klachtzaak in de prullenbak gooide, hij ook zijn naam niet wilde zeggen- de rechtbank uitgezet.

De "foute bode" mocht van de politie aan het werk blijven in de rechtbank als weer een praktijkvoorbeeld hoe partijdig de politie voor overheidspersoneel is.

De rechtspraak in Nederland is ondertussen al zo verrot dat zelfs een bode een tegen hem ingediende klachtzaak rustig gelijk in de prullenbak gooide als voorbeeld van de schijnvertoning klachtregeling bestuur rechtbank Assen en bewijs van totale minachting van de rechtspraak jegens de gewone burger. Je maakt nog wat mee als je procedureel met stevig weerwerk tegen (kinder)rechters wilt procederen.

Als u dus bij de rechtbank Assen moet zijn dan kijkt u naar de informatiebalie of u -die "foute bode" die een tegen hem ingediende klachtzaak in de prullenbak gooide- wellicht kunt ontdekken. Kijk ze allemaal aan en glimlach dan weten alle bodes achter de informatiebalie rechtbank Assen dat ook u deze publicatie gelezen heeft over de mentaliteit van rechtbank personeel bij de rechtbank Assen. Je haalt diegene met die rotkop er snel uit want de arrogantie straalt van die klootzak af.

 

Als u nog wat tijd over heeft dan kunt u nog wat vraagjes stellen aan het personeel bij de informatiebalie in Assen:
- Kan ik het bijbanenregister rechters even bekijken?
- Kan ik het bijbanenregister Officieren van Justitie even bekijken?
- In welke zaal wordt mijn zaak gehouden?
- Wat is de naam van de rechter in mijn zaak?
- Wat is de naam van de Officier van Justitie in mijn zaak?
- Wie zijn de andere belanghebbenden in mijn zaak?
- Hoeveel tijd is er voor de behandeling van mijn zaak uitgetrokken?
- Kan ik een kopie krijgen van de rollijst?
U neemt alvast een voorbeeld klacht rechtbank Assen mee om gelijk tegen die bode in te dienen als de door u gevraagde informatie wordt geweigerd En als die klootzak ook de klachtzaak van u in de prullenbak gooit dan belt u gewoon de secretaresse van de President met uw verzoek die corruptie klootzak die bode van de informatiebalie rechtbank Assen door de politie op te laten pakken en de rechtbank uit te zetten om een begin te maken met een grote schoonmaak bij de rechtbank Assen.

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop

Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".
1. Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd die bode de rechtbank niet uitgezet nadat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in een OM-zaak weggooide?
Lees verder lees verder
2. Waarom werd Weber opgesloten omdat hij -volgens politie Lelystad- zijn naam niet had willen geven maar stond zijn naam op wel op het detentiezakje met geboortedatum en handtekening?
Lees verder lees verder
3. Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
Lees verder lees verder
4. Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Lees verder lees verder
5. Waarom werd er niet opgetreden tegen ambtenaren gemeente Lelystad na belemmering politieke activiteiten mbt verkrijgen stempels op ondersteuningsverklaringen?
Lees verder lees verder


aangifte Weber bewijst improductieve ambtelijke bureaucratie na belemmering politieke activiteiten door ambtenaren in Lelystad
44 Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht Koninklijke notarissen Zwolle werd steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
124 Geert Weber wraking Kamer van Toezicht notarissen Zwolle met Hop op de hoorzitting GEGROND
489 Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode?
300 Jeugdzorg Flevoland stuurt christelijke advocaat met bijbaantjes bij kerk en school op Weber af
NOT Handelt de notaris in het belang van belastingdienst of in belang van de burger?
741 Zicht op hebzucht notarissen bij gedwongen verkoop woningen
258 De onverenigbaarheid van de dubbelfunctie rechter/notaris
356 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem notaris ligt er duimendik op
359 Alle namen en nevenfuncties leden Kamer van Toezicht notarissen niet snel te bekijken op internet
466 Kamer van Toezicht notarissen Breda geen probleem met publicatie nevenfuncties voor 1 januari 2013
225 Politie Lelystad tegen Weber. Hoe een eenvoudig zaakje escaleert door politiegeweld!
596 Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
597 Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
747 Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
241 1. Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
284 2. Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
232 Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
205 Waar moet u op letten als u staande of aangehouden wordt?
746 Klacht inzake grondslag voor identificatieplicht
744 Openbare informatie over politieklachtencommissies
412 Beroepschrift tegen identificatieplicht met toelichting
203 Nederland is een politiestaat! De politie eist identificatieplicht op communiceren
OM Startpagina Openbaar Ministerie
743 Politie. Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
744 Politie. Openbare informatie op internet over de werking van politieklachtencommissies
745 Politie. Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.
746 Politie. Modelklacht 746 gelinkt aan identicatieplicht zonder juridische grondslag
747 Politie. Modelklacht tegen verplichte bemiddeling klacht tegen politie
355 Politie. Modelverzoek politie afschrift dossier
756 Politie. Verzoek om een eerlijk rechtsproces bij de kantonrechter
999 Modelaangifte om makkelijk aangifte te doen.
1000 Kenmerken organisatiecriminaliteit aankruisen ter onderbouwing van uw aangifte
381 Modelklacht burgemeester tegen weigering opnemen aangifte met verzoek schadevergoeding

top
Stem wijzer! Stem Groep Hop
Lelystad 2018
Lelystad 2014
Activiteiten