Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

Mw. A.E. Woons maakte Hop attent op een passage in een brief van raadsheer-plv Hof Arnhem tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden mr. K. Aantjes aan de Deken letterlijk citaat:"Voor het overige zie ik geen aanleiding om op het door mevrouw Woons gestelde te reageren. Dat geldt onder meer de aan haar zaak bestede tijd en de (sterk verouderde lijst) van nevenfuncties, die zij KENNELIJK van de OBSCURE SITE www.burojeugdzorg.nl die door ene heer J. Hop te Ermelo wordt onderhouden, heeft gehaald

Uitspraak raadsheer-plv Hof Arnhem mr. K. Aantjes tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden over Hop

Mw. A.E. Woons maakte Hop attent op een passage in een brief van raadsheer-plv Hof Arnhem tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden aan de Deken letterlijk citaat:
"Voor het overige zie ik geen aanleiding om op het door mevrouw Woons gestelde te reageren. Dat geldt onder meer de aan haar zaak bestede tijd en de (sterk verouderde lijst) van nevenfuncties, die zij
KENNELIJKvan de OBSCURE SITE www.burojeugdzorg.nl die door ene heer J. Hop te Ermelo wordt onderhouden, heeft gehaald. Met vriendelijke groet, K. Aantjes.

Met zijn passage KENNELIJK, bevestigd deze figuur dit niet op juistheid te hebben gecontroleerd!
Met zijn passageOBSCURE SITE www.burojeugdzorg.nl die door ene heer J. Hop te Ermelo wordt onderhouden, heeft raadsheer-plv Hof Arnhem mr. K. Aantjes met zijn bijbaantje advocaat mijn interesse gewekt.


Hoeveel kans heeft een gepensioneerde mevrouw met een klacht tegen een raadsheer-plv van het Hof Arnhem en zijn bijbaan advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden?
Hoeveel kans heeft de gemiddelde Nederlander met een klacht tegen een raadsheer-plv van het Hof Arnhem en zijn bijbaan advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden?
Mw. Woons heeft het benodigde geldbedrag betaald voor haar klachtzaak bij de Raad van Discipline.

 

 

Openbare hoorzitting de gepensioneerde mevrouw A.E. Woons tegen raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem tevens advocaat mw. K. Aantjes bij Raad van Discipline

Plaats en tijd: Rechtbank Den Haag 10 september 2018

 

 

Om wat voor soort zaak gaat het hier?

De gemeente Ermelo had beslag gelegd op het complete AOW inkomen van mevrouw Woons omdat mevrouw als mede eigenaar van een recreatiewoning in het buitenland woonde. De gemeente Ermelo met hun
CHRISTELIJKE CDA en CHRISTEN-UNIE bestuurders in het College van B&W van Ermelo waren van mening bij de rechter dat de gepensioneerde mevrouw Woons wel van ca. 25 euro per maand rond zou kunnen komen, nadat deze, CHRISTELIJKE CDA en CHRISTEN-UNIE bestuurders in het College van B&W van Ermelo, al eerder een oud VW autotje van haar door een deurwaarder in beslag hadden genomen als praktijkvoorbeelden van wat onder CHRISTELIJK BESTUUR in de gemeente Ermelo moet worden verstaan door figuren die op zondag kennelijk vooraan in de kerk zitten.

De rechters waren het steeds met de CHRISTELIJKE BESTUURDERS van de gemeente Ermelo eens. Advocaat, mr. R.A. Oosterveer, betoogde namens het CHRISTELIJKE gemeentebestuur van Ermelo bij de rechtbanken dat als de gepensioneerde mevrouw A.E. Woons niet van ca. 25 euro per maand kon rondkomen, de gepensioneerde mevrouw Woons maar moest gaan werken. Al die geweldige rechters met hun peperdure salarissen waren het met mr. R.A. Oosterveer en het CHRISTELIJKE CDA en CHRISTEN-UNIE COLLEGE van de gemeente Ermelo eens.

Mevrouw Woons wilde in cassatie gaan en ontving hiervoor PER POST gepeperde rekeningen van raadsheer-plv Hof Arnhem en advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden mr. K. Aantjes.

Cassatievraag: "Kan een gepensioneerde Nederlandse mevrouw van 25 euro per maand rondkomen?"

Hoeveel verdient mr. K. Aantjes eigenlijk per maand als raadsheer plv Hof Arnhem en advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden?

De klachten tegen K. Aantjes betreffen de afhandeling van het cassatieverzoek van de gepensioneerde mw. A.E. Woons die van ca. 25 euro per maand moest rondkomen..........

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van één vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.