GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

 

 

Politicus J. Hop Ermelo vroeg bij de rechtbank Zutphen in de 90er jaren een omgangsregeling met zijn drie dochters. Hij kreeg vervolgens een verbod omgang met zijn kinderen opgelegd door kinderrechter Mw. R.A.J. Mees tevens President van de Soroptemistenclub. Het enige wat Hop had gedaan was een beschikking omgangsregeling met zijn drie dochters vragen en omdat hij om een rechterlijke beschikking vroeg werd omgang met zijn kinderen verboden.

Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen?

 

 

Klop klop!!!!

Een bericht om nooit te vergeten hoe vaders in Nederland na een echtscheiding door "overheidsambtenaren" met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" bejegend werden om kinderen hun vader af te kunnen pakken. Een waarschuwing tegen de praktijken van "overheidsambtenaren" werkzaam voor de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost en de rechtbank in Zutphen die met 20 jaar "christelijke Staatsterreur" tegen Hop de publicatie van  "Klop klop" nog niet vergeten waren.

Zaak 1

Klop, klop!
Wie is daar?
De Kinderbescherming.
Wat komt u doen.
Uw kinderen weghalen.
Waarom dan?
- U hebt als vader een liedje gezongen met uw kind.
- U hebt als vader met uw dochter door de stad gefietst.  
Mag dat dan niet.
Nee dat mag niet.
U moet daarvoor in therapie gaan bij het RIAGG.
De kinderbescherming vindt u voor deze feiten ongeschikt om omgang met uw kind te hebben.
Het kind is haar vader kwijt


 
Zaak 2

Klop, klop!
Wie is daar?
De Kinderbescherming.
Wat komt u doen.
Uw kinderen weghalen.
Waarom dan?
- U hebt als vader uw kinderen brieven aan u laten schrijven.
- Uw kinderen komen met een vriendinnetje bij u aan de deur.
- Uw kinderen sturen u Valentijnskaartjes.
- Uw kinderen gaan met u mee naar het ziekenhuis
- Uw kinderen gaan met u mee naar de dokter.
- Uw kinderen hebben een barbecue bij u samen met oma en opa.
- Uw kinderen hebben u een briefje geschreven hoe hun vakantie is geweest.
- U hebt bij school uw kinderen hun naam op een kaartje laten zetten, oma ligt in het ziekenhuis 
- U bent bij de manege geweest omdat uw kinderen daar wedstrijden hadden.  
Mag dat dan niet?
Nee dat mag niet!
U moet daarvoor hulp zoeken bij een hulpverlener; de Kinderbescherming wil u daarbij helpen.
De kinderbescherming vindt u voor deze feiten ongeschikt om omgang met uw kind te hebben.
Drie kinderen zijn hun vader kwijt


 
Zaak 1 en 2 komen terecht bij dezelfde kinderrechter. Ze heet Grietje.

Kinderrechter Grietje is een mevrouw en zij heeft de ambtseed afgelegd. Zij heeft beloofd dat zij zich onpartijdig, niet vooringenomen en als een brave burger zal gedragen...............


 

Behandeling van zaak 2 voor de zitting buiten partijen om

Een half uur voor de zitting komt de vertegenwoordiger van de Kinderbescherming al gezellig bij de kinderrechter zitten, naast haar en aan dezelfde tafel voor overleg achter gesloten deuren. 

De raadsmedewerker: Wat zit je haar mooi ben je gisteren bij de kapper geweest?
De kinderrechter: O vind je? Ja,  ik moest naar een bijeenkomst van de Soroptemistenclub, je weet toch dat ik daarvan de President ben?
De raadsmedewerker: O ja?
De kinderrechter: Ja, we hadden daar een bijeenkomst hoe we de belangen van vrouwen nog meer kunnen bevorderen en bevoordelen.
De raadsmedewerker: Laten we de komende zaken alvast bespreken.
Zaak 2 is een verzoek om een omgangsregeling tussen vader en zijn kinderen
De kinderrechter: "Die vaders toch, die vechten ook altijd om hun kinderen en nu zitten wij er weer mee. Hoe hebt u deze zaak weer kunnen oplossen meneer van de Kinderbescherming?"
De raadsmedewerker: "Nou we hebben gesjoemeld in onze raadsrapporten en onjuiste gegevens en uitingen gebruikt. Beweerd dat de kinderen tussen oktober 1993 en november 1994 niets meer met vader te maken willen hebben met allerlei laster en smaad. Voor alle zekerheid hebben we tijdens onderzoek 2 niet met vader gesproken. In rapport 2 staat ook niets over een gesprek tijdens onderzoek 2 tussen de Raad voor de kinderbescherming en de vader maar dat helpt niet in deze zaak."
De kinderrechter: "Waarom niet?"
De raadsmedewerker: "De vader heeft klachten tegen de Raad ingediend."
De kinderrechter: "Ik zal dat gelijk even geel aanstrepen. "Vader heeft klachten tegen de Raad van de Kinderbescherming ingediend". "Wat hebt u nog meer gedaan?"
De raadsmedewerker: "Onze directeur heeft vader geschreven dat de (klacht)gesprekken en de (klacht)correspondentie contraproductief werken m.b.t. het gewenste herstel contact van vader met zijn kinderen".
Ook heeft onze directeur bij de Klachtencommissie II voor de Raad voor de Kinderbescherming directie oost, u kent de voorzitter toch een rechtercollega van u uit ditzelfde arrondissement, tegen vader gezegd: "Dat klagen over de Kinderbescherming slecht is voor de rust van de Kinderbescherming en derhalve slecht voor de rust van de kinderen."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Vader is toen naar de Nationale Ombudsman gegaan".
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "U weet toch dat de Substituut Nationale Ombudsman ook drie rechterfuncties heeft !"
De kinderrechter: "Dan moet dat toch geen probleem zijn, want die mag toch geen kritiek op het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming hebben."
De raadsmedewerker: "Nou we hadden toch wel even een probleem."
De kinderrechter: "Wat dan?"
De raadsmedewerker:"De Nationale Ombudsman vroeg ons hoe het mogelijk was dat wij beweerden dat er geen omgang was geweest tussen vader en kinderen tussen oktober 1993 en november 1994, omdat vader bewijzen had overlegd van omgang met zijn kinderen in die periode, het zijn de stukken NO30-52."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou toen zijn we bijna door de mand gevallen en was ons gesjoemel met deze gegevens opgemerkt".
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou toen heeft onze directeur de Nationale Ombudsman een brief geschreven dat de klachtbehandeling de directeur en zijn organisatie te veel tijd kost".
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou we hebben de klachtprocedure bij de Nationale Ombudsman anderhalf jaar kunnen rekken."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Toen hebben we de Nationale Ombudsman geschreven dat we de bewijsstukken van vader NO30-52 wel kenden, maar dat deze stukken alleen bewijzen dat er omgang met de kinderen heeft plaatsgehad tussen oktober 1993 en november 1994."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou toen hebben we de Nationale Ombudsman geschreven dat deze stukken juist bewijzen dat vader ongeschikt is om met zijn kinderen om te gaan."
De kinderrechter: "Welke bewijzen zijn er tussen oktober 1993 en november 1994?"
De raadsmedewerker: "Ze zitten in uw dossier."
- Brieven met data die de kinderen aan vader hebben geschreven.
- Brieven die bewijzen dat de kinderen bij vader met een vriendinnetje aan de deur komen.
- Valentijnskaartjes die de kinderen naar vader stuurden.
- Bewijzen dat de kinderen met vader meegingen op ziekenhuisbezoek.
- Bewijzen dat de kinderen met vader mee gingen naar de dokter.
- Foto's van een barbecue bij vader samen met oma en opa.
- Brieven die de kinderen aan vader hebben geschreven hoe hun vakantie is geweest.
- Kaartje waarop de kinderen bij school hun naam hebben gezet omdat oma in het ziekenhuis ligt.
- Foto's bij de manege waar vader samen met zijn kinderen opstaat toen zij een wedstrijd hadden
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Nou we hebben gezegd dat vader voor deze feiten naar een hulpverlener moet gaan en dat hij hiervoor volgens de Raad voor de Kinderbescherming ongeschikt is om met kinderen om te gaan."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "De Nationale Ombudsman heeft ons verhaal keurig netjes overgenomen. U weet toch dat de Nationale Ombudsman zich moet onthouden van kritiek op datgene waarop de beslissing van een rechter steunt!?"
De kinderrechter: "Dat hebben jullie goed gedaan zo. Ik zal jullie verder helpen en in alle stukken van de moeder en de kinderbescherming ongeveer driehonderd maal passages en zinsneden geel aanstrepen, om aan te geven waarom vader ongeschikt is om met zijn kinderen om te gaan. De vader komt daar toch nooit achter, want ik heb hem een week geleden al bij de rechtbank weg laten sturen omdat hij inzage wilde hebben in zijn dossier. Wat een dwingende houding heeft deze vader toch. Waarom wil hij perse zijn recht halen?"
De raadsmedewerker: "In rapport 2 hebben we voor alle zekerheid ook geschreven dat vader ongeschikt is voor omgang met zijn kinderen omdat hij omgang met zijn kinderen met een rechterlijke beschikking wilde afdwingen" Dat klopt dus aardig met uw ervaringen met deze vader.
De raadsmedewerker: "Vader moet maar een advocaat nemen om zich te verdedigen, wij zijn er voor de kinderen."
De kinderrechter: "Wat zegt moeder van al die bewijsstukken van vader over oktober 1993 t/m november 1994?"
De raadsmedewerker: "Tijdens de zitting van de klachtencommissie is dit ook al aan de orde geweest."
De kinderrechter: "O ja?"
De raadsmedewerker: "Ja, uw griffier mevrouw Hoefijzer die naast u zit kan dat bevestigen want zij was namelijk ook de secretaris van de Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Onze directeur heeft eerst gezegd dat de raadsmedewerker contact met moeder had opgenomen over de bewijsstukken NO30-52. Bij de zitting van de Klachtencommissie heeft onze directeur toen gezegd dat volgens moeder deze stukken NO30-52 bewijzen waren van illegale contacten tussen de kinderen en hun vader die de moeder hen had verboden."
De kinderrechter: "En toen?"
De raadsmedewerker: "Toen begonnen alle aanwezigen te lachen, omdat mijn directeur had gezegd dat deze contacten tussen de kinderen en hun vader illegaal waren omdat de moeder die had verboden."
De raadsmedewerker: "Later bleek dat een "misverstand" tussen de raadsmedewerker en de moeder te zijn."
De kinderrechter: "O ja?"
De raadsmedewerker: "Ja, moeder beweerde toen dat alle brieven na april 1995 geschreven waren op verzoek van de kinderrechter."
De kinderrechter: "Maar de kinderen wilden toch helemaal niets meer met vader te maken hebben. U hebt als raadsmedewerker toch gerapporteerd "dat de kinderen al volkomen overstuur raakten als er over vader werd gesproken, en dat daarom zelfs het brieven schrijven onmogelijk was! En hoe zit het met de data op de brieven?"
De raadsmedewerker: "Ach daar let toch niemand op en een rechter is ook niet verplicht om gegevens op juistheid te controleren of na te gaan of de moeder iets te verwijten valt."
De kinderrechter: "Nee dat is zo. Maar kan ik misschien toch nog iets voor die vader doen, anders heeft hij helemaal niets en hij raakt al tienduizenden guldens kwijt aan proceskosten voor een omgangsregeling"
De raadsmedewerker:
"Nou wij hebben in rapport 1 toch geadviseerd dat hij een prima vader was en dat er onmiddellijk een omgangsregeling moest worden opgelegd."
De kinderrechter: "O Ja, maar rapport 2 dan?"
De raadsmedewerker:
"In rapport 2 staat dat hij volkomen ongeschikt is als vader met ontzegginggrond B omdat hij met uw rechterlijke beschikking omgang (proefcontacten) met zijn kinderen wilde afdwingen.
De kinderrechter: "O ja? Nou weet je wat, dan maak ik er ontzegginggrond D van, geen omgang vanwege zwaarwegende belangen voor de kinderen, daar kunnen ze me ook nooit op pakken."
De raadsmedewerker: "Dan is dat weer prima geregeld zo."
De kinderrechter: "Omgang afwijzen ontzegginggrond D."
De kinderrechter: "Bode laat de partijen maar binnen komen."

 

De hoorzitting in zaak 2
De kinderrechter in het midden, de griffier rechts en de raadsmedewerker links aan dezelfde tafel.
De zitting was een schijnvertoning. Alles was al voor de zitting geregeld. Een paar vervelende uitspraken heeft de griffier per ongeluk in de notulen opgeschreven, maar die werden later verdraaid weergegeven in het proces verbaal en/of helemaal weggelaten. Vervelend is dat de vader zowel een kopie van de geschreven notulen als van het uitgetypte proces verbaal bezit. Dit foutje zal door andere collega justitiemedewerkers wel weer worden weggepoetst.

 

De behandeling van zaak 1 voor de zitting buiten partijen om
De kinderrechter: "Bode wilt u onmiddellijk de deur dicht doen want de volgende partijen proberen al binnen te komen en we moeten eerst nog even over deze zaak overleggen."
De raadsmedewerker: "Wat hoor ik nu dan?"
De kinderrechter: "O dat zijn de partijen van deze zaak die tegen elkaar aan botsen vanwege de deur die door de bode wordt dichtgeslagen. Dat gebeurt wel vaker."
De raadsmedewerker: "Laten we ter zake komen."
De kinderrechter: "Wat lees ik nu dan?"
"Zingt deze vader liedjes met zijn kind en fiets hij met zijn kind door de stad?"
"Maar dat kan toch helemaal niet !!"
De raadsmedewerker: "Nee dat hebben we hem ook gezegd en in ons rapport staat dan ook dat hij voor deze feiten in therapie moet gaan bij het RIAGG."
De kinderrechter: "Kan vader niet uit zichzelf begrijpen dat hij geen liedjes moet zingen of met zijn kind door de stad moet gaan fietsen?"
De raadsmedewerker: "Nee dat kan hij niet, hij heeft ook klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming ingediend."
De kinderrechter: "Al die vaders toch, die vechten maar om hun kinderen."
De kinderrechter: "Omgang afwijzen! Laat partijen nu maar binnenkomen".

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten